Untitled Document

Turun Science Fiction Seura ry:n
toimintakertomus vuodelta 2016

Hyväksytty kevätkokouksessa 2.4.2017

 

Yhdistyksen tavoite

Turun Science Fiction Seura ry. (TSFS, seura) on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää science fiction- ja fantasiakulttuurin (sf/f) tuntemusta, erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista, korkeatasoisen vieraskielisen alan kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi sekä edistää alan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, osallistuu erilaisiin tapahtumiin, järjestää kirjoituskilpailuja, jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille, julkaisee jäsenlehteä ja ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa.


Hallinto

Turun Science Fiction Seura ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2016 Juhani Mönkkönen (puheenjohtaja, kortistovastaava, Finncon-yhdistys ry. -yhteyshenkilö), Akseli Pekkarinen (varapuheenjohtaja, Spinin päätoimittaja), Pasi Karppanen (taloudenhoitaja, kirjamessuvastaava), Ville Lehto (sihteeri, web-vastaava) ja Leila Paananen (Nova-sihteeri, toimisto-, kirjasto- ja arkistovastaava).

Tämän lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat Nadja Sokura (Atorox-vastaava), Antti Kautiainen (toiminnantarkastaja) ja Kirsi Saaros (varatoiminnantarkastaja). Hallituksen apuna työskenteli myös Spin-lehden toimituskunta, joka kokoontui jokaisen numeron suunnittelua varten.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yleiskokouksia järjestettiin kaksi: kevätkokous 10.4. ja syyskokous 6.11. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi syyskokouksessa yhdistys kutsui kunniajäsenekseen Tapani Pihan. Hän kutsui koolle seuran perustamiskokouksen vuonna 1976 ja toimi seuran ensimmäisenä puheenjohtajana.

Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa. Nuorisojäsenmaksu oli 7 euroa, ja se sisältää kaikki jäsenedut. Spinitön jäsenyys, joka sisältää kaikki jäsenedut lukuun ottamatta jäsenlehti Spiniä, oli 5 euroa. Myös perhejäsenyyden hinta oli 5 euroa. Spinin pystyi tilaamaan myös ilman jäsenyyttä. Hinta oli tällöin 22 euroa. Kannatusjäsenyyden hinta oli 100 euroa, eikä se sisällä varsinaisia jäsenetuja.

Vuoden 2016 lopussa seuralla oli 87 varsinaista jäsentä, 5 hallituksen jäsentä, 2 kunniajäsentä, yksi nuorisojäsen ja 10 perhejäsentä. Spinitön jäsenyys -kategoriaan kuuluvia oli 5 kpl.

Vuonna 2014 yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista saamat tulot kääntyivät nousuun, kiitos Turun kirjamessuilla tehdyn aktiivisen jäsenvärväyksen. Vuonna 2016 tätä työtä jatkettiin, ja seuran jäsenmäärä kasvoikin hieman.

Seuran jäsenet saivat vuonna 2016 jäsenalennuksia seuraavista turkulaisista liikkeistä: Alfa Antikva, Antikvariaatti Omituiset opukset, Brahen antikvariaatti, Carnevalia, Cosmic Comic Café, Fantasiapelit, Turun Elokuvadivari ja Turun Sarjakuvakauppa.

TSFS:n tiedotuksessa korostuivat sähköiset yhteydenpitokanavat. Tiedotus hoidettiin seuran sähköpostilistan, verkkosivujen sekä Facebookin ja Terrakoti.net-portaalissa sijaitsevan foorumin avulla. Spiniä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan, milloin ilmestymisaikataulu salli sen.


Seurayhteistyö

TSFS:llä on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Yo-taloilla vuodesta 2000 lähtien osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4-6. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon. TSFS on yksi kolmesta suurimmasta vuokranmaksajasta ja Terrakodin yhteydessä olevien varastotilojen käyttäjistä.

Muuton yhteydessä seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä TSFS:n ohella Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry, Turun anime- ja mangaseura Senpai ry, Academic Nintendo Club ry. (ANC) ja Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI).

Terrakodilla pidetään kolmesti viikossa kaikille avoin päivystys, jossa voi käydä esimerkiksi tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa lehtiä ja kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia sf/f-harrastajia. TSFS osallistuu päivystyksiin, minkä lisäksi Terrakodilla on lukuisia yhteistapahtumia.

TSFS:llä ja Tutkalla on yhteinen Terrakodilla sijaitseva kirjasto, jonka laajuus on yli tuhat teosta ja joka sisältää kotimaista ja ulkomaista tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kirjastoa kasvatetaan kustantajilta saatavin arvostelukirjoin, lahjoituksin ja hankinnoin. Kokoelmiin päätyvät myös lehtivaihdolla hankitut sf/f-lehdet sekä seurojen tilaamat lehdet.

TSFS tekee paljon muutakin yhteistyötä Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat muun muassa jakavat toimiston päivystysvuorot. Seuroilla on myös yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä, ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Tänä vuonna esitteestä tehtiin myös englanninkielinen versio. Terrakotiseuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä.

Syyskuun alussa TSFS oli jälleen mukana Terrakodilla järjestetyssä avointen ovien päivässä. Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaalien yhteydessä järjestetyn kolmipäiväisen tapahtuman aikana tehtiin Terrakoti-seurojen toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja rekrytoitiin seuroihin jäseniä. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Ready, Study, Go Turku! -messuilla. Rekrytointisesonki oli menestys, mikä näkyi muun muassa uusina jäseninä ja aktiiveina monen yhdistyksen toiminnassa.

Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokousten pitäminen aloitettiin syksyllä 2013, ja niiden tavoite on parantaa kuuden seuran välistä yhteistyötä. Vuonna 2016 kokoukset toimivat tehokkaana tiedon välittäjänä seurojen välillä. Lisäksi vuonna 2015 alkunsa saanut kaikkien seurojen hallitusten yhteinen tapaaminen järjestettiin nyt toista kertaa. Tapaamisessa muun muassa esiteltiin seurojen tulevaa toimintaa sekä tarjottiin eri hallitusten jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppishylly, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. Loppuvuodesta 2014 kirjojen kierrätys jäsenten kesken tehostui entisestään, kun käyttöön otettiin B-talon käytävässä sijaitseva kierrätyshylly, jonne kaikki halukkaat voivat tuoda kirjoja, elokuvia ja CD-levyjä jaettavaksi.

Toimisto on myös seuran kokoustila, jossa suurin osa vuoden 2016 kokouksista ja muista tilaisuuksista pidettiin. Tila on ahkerassa käytössä, ja välillä yhdistysten on jopa ollut vaikeuksia löytää sen kalenterista vapaita aikoja kokouksilleen ja tapahtumilleen.

Terrakodista onkin muotoutunut turkulaisten sf/f-, anime- sekä rooli- ja videopeliharrastajien yhteinen olohuone, jonka merkitystä harrastajayhteisölle ei voi liiaksi korostaa. Järkevin ehdoin käytössä oleva toimistotila on TSFS:n ja muiden Terrakoti-seurojen sujuvan ja monipuolisen toiminnan edellytys.

Seura oli yhteydessä muihin alan yhdistyksiin ja harrastajiin ympäri Suomea, ja sillä oli edustajia sf/f-seurojen kansallisessa yhteistyökokouksessa, joka järjestettiin maaliskuussa Tampereella. Kokouksessa seura sai esitellä toimintaansa ja projektejaan sekä kuulla muiden seurojen tapahtumista. Heinäkuussa TSFS puolestaan otti osaa Tampereella järjestettyyn sf/f-seurojen kesätapaamiseen Viikinsaaressa.


Spin

Spin on TSFS:n julkaisema, vuodesta 1977 ilmestynyt Suomen vanhin sf/f-lehti. Lehden sisältöön kuuluu muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia sf/f-novelleja sekä arvosteluja, artikkeleja ja uutisia kirjoista, elokuvista, sarjakuvista ja muista sf/f-kenttään liittyvistä asioista.

Vuonna 2016 Spinin päätoimittaja oli Akseli Pekkarinen. Taittajana ja toimitussihteerinä toimi Pasi Karppanen. Lisäksi Spinillä oli vakituinen toimituskunta, jonka kesken lehden tekemisen vastuualueet jaettiin. Spinillä oli käytössään laaja joukko vapaaehtoisia kirjoittajia, kääntäjiä ja kuvittajia.

Spin ilmestyi vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. Ilmestymiskertoja oli pakko laskea puoleen johtuen siitä, ettei lehti enää vuonna 2016 saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuurilehtitukea. Spinin painopaikka oli turkulainen X-Copy Oy. Spinin 1/2016 painosmäärä oli 180 kpl (56 sivua) ja 2/2016:n 200 kpl (60 sivua) Spin 1/2016:sta otettiin lisäksi loppuvuodesta 50 kpl lisäpainos.

Vuonna 2016 Spinissä julkaistiin turkulaisten harrastajien kirjoituksia science fictionista ja fantasiasta, ennen julkaisemattomia kotimaisia alan novelleja, sekä käännösnovelleja. Tänä vuonna käännösnovellit olivat Venäjältä ja Yhdysvalloista. Lehdelle tarjottiin runsaasti novelleja käännettäväksi.

Myös irtonumeroiden tilaaminen suoraan seuralta oli mahdollista. Lehteä myytiin lisäksi tapahtumissa, muun muassa Turun kirjamessuilla. Vuonna 2016 Spinillä oli 19 tilaajaa, joista 16 oli kirjastoja. Tämän lisäksi lehti postitettiin jäsenetuihin sisältyvänä seuran varsinaisille ja nuorisojäsenille.

Spinillä on TSFS:n verkkosivuilla arkisto, joka sisältää kaikkien lehden numeroiden sisältötiedot sen historian alusta lähtien. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa arkistoon kootaan parhaiten aikaa kestäneitä Spinissä vuosien varrella julkaistuja artikkeleita sekä osuuksia myös uudemmista numeroista lehdestä kiinnostuneille. Tämän lisäksi arkiston tarkoitus on luonnollisesti olla avuksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan yhdistykseltä lehden vanhoja numeroita. Arkiston ylläpidosta vastasivat Pasi Karppanen ja Leila Paananen.


Kirjoituskilpailut ja tunnustukset

Science fictionin, fantasian ja muun spekulatiivisen fiktion edistämiseen vihkiytyneenä seurana TSFS järjestää vuosittain Nova-kirjoituskilpailun sekä palkitsee parhaan edellisenä vuonna julkaistun novellin Atorox-palkinnolla. Tämän lisäksi yhdistys on kuulunut vuodesta 2011 Novan nuoremman sisaruksen eli Noviisi-kirjoituskilpailun järjestäjiin. Kilpailujen ja palkinnon myöntämisen tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä suomalaiselle sf/f-kirjallisuudelle sekä haastaa ja innostaa alan kirjoittajia.

Atorox 2016

Atorox on TSFS:n vuodesta 1983 jakama kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle sf/f-novellille. Palkinto on nimetty nimimerkki Outsiderin (Aarne Haapakoski, 1904–1961) Atorox-robottihahmon mukaan. Atorox on maamme vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto, ja se on erittäin arvostettu suomalaisten tieteis- ja fantasiakirjoittajien parissa. Voittaja valitaan äänestyksellä, johon kuka tahansa voi osallistua.

Atoroxin esiraati, johon kuuluivat vuonna 2016 Leila Paananen, Suvi Allén, Juho Lähde, Juulianna Huusko ja Nadja Sokura, luki kilpailua varten kaikki edellisenä vuonna ilmestyneet sf/f-novellit. Täyspitkiä novelleja oli 173 ja raapaleita eli sadan sanan mittaisia tarinoita 242. Pidempien novellien määrä pysyi kutakuinkin ennallaan edellisvuosiin verrattuna; kotimainen sf/f-kirjoittaminen voi siis hyvin.

Esiraati ja yleisö valitsivat lopulliselle äänestyslistalle 20 novellia, joista seurojen ja muiden vastaavien tahojen nimeämät raadit ja yksityishenkilöt valitsivat voittajan. Atorox-äänestykseen osallistui 62 henkilöä; äänestäjämäärä nousi jonkin verran edellisvuodesta.

Palkinnonjakotilaisuus pidettiin Finncon-tapahtumassa Tampereella 2.7. Atorox-palkinnon voitti Magdalena Hain novelli Kaunis Ululian. Toisen sijan sai Oskari Rantalan novelli Didin historiat. Kolmannella sijalla oli Spin 4/2014:ssa julkaistu Tuukka Tenhusen Ugrilainen tapaus.

Voittajanovellin kirjoittajalle annettiin savesta poltettu Atorox-robotin pää, jonka on valmistanut taiteilija Outi Kurkijärvi. Vuonna 2016 TSFS sai avustusta palkintopatsaiden valmistamiseen 500 euroa Finncon-yhdistys ry:ltä.

Nova 2016

Nova on valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka TSFS on järjestänyt vuosittain yhdessä Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) kanssa vuodesta 2000 lähtien. Kyseessä on palautteellinen sf/f-novellinkirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä. Kisa on tarkoitettu kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta. Kaikki jatkoon päässeet noin 25 kirjoittajaa saavat henkilökohtaisen palautteen.

Seitsemättätoista kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin tänä vuonna yhteensä 112 novellia ympäri maata, ja jatkoon niistä pääsi 22. Finalistinovellit olivat aiheiltaan hyvin monenlaisia, ja zombiet, ihmissudet, lohikäärmeet sekä lapset tuntuivat olevan kirjoittajien kiinnostuksen kohteina tänä vuonna.

Esiraati, johon kuuluivat Jenni Hirvonen, Taru Hyvönen, Johanna Junnila sekä Ville Lehto, arvosteli kaikki novellit ja valikoi niistä finaaliin 22 parasta, joista tuomaristo valitsi kymmenen kärjen. Tuomareina toimivat tänä vuonna Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n puheenjohtaja Mia Myllymäki, kirjailija Katri Alatalo, kirjabloggaaja Hanna Matilainen, Tutkan puheenjohtaja Taru Hyvönen sekä Kosmoskynä-lehden päätoimittajana työskennellyt Juri Timonen.

Kilpailun tulokset julkistettiin marraskuussa. Kisan voitti tamperelainen Marko Järvinen novellillaan "Sinisen oven takana", joka on kunnianhimoinen ja hienosti rakennettu scifitarina tulevaisuudesta, jossa genetiikkaa osataan muokata taitavasti. Toiseksi tuli turkulainen Anna Salonen novellilla "Vedenneito", ja kolmannen sijan sai tamperelainen Reetta Vuokko-Syrjänen novellilla "Tämä puoli ylöspäin".

Noviisi 2017

Noviisi on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu 13–17-vuotiaille nuorille. Ensimmäisen kerran Noviisi järjestettiin vuonna 2007, jolloin se oli alueellinen. Vuonna 2009 kisa laajeni valtakunnalliseksi. Vuoden 2017 Noviisin järjestäjiin kuuluvat TSFS, Tutka ja Stk. Kilpailu julkistettiin syksyllä 2016, ja sen deadline on huhtikuussa 2017.

Kisan tuomariston muodostavat Noviisi 2015:ssa sijoittuneet kirjoittajat Elina Parkkinen ja Anna Peltomäki sekä kirjailijat Marko Hautala ja J. S. Meresmaa. Kisan esiraati, jonka muodostavat Pasi Karppanen, Juho Lähde, Anna Mattila ja Jenni Hirvonen, karsii jatkoon pääsevät novellit tuomaristolle. Järjestäjäseurat ovat varanneet palkintoihin 300 euroa.

Vuonna 2016 edellisen Noviisin voittaja Anna Peltomäki sai 2400 dollarin arvoisen stipendin yhdysvaltalaisen Wofford Collegen järjestämälle Shared Worlds -kirjoittajaleirille. Hänen kirjoittamansa matkaraportti julkaistiin Spinin numerossa 2/2016. Mahdollisuus stipendiin tarjoutui nytkin kilpailun järjestäjien ja sf/f-kirjailija Jeff VanderMeerin yhteydenpidon tuloksena.

Genreblender

TSFS ja Tutka julkistivat vuonna 2016 kaikille avoimen scifi- ja fantasianovellien kirjoituskilpailun, joka kantaa nimeä Genreblender. Kilpailussa haetaan tekstejä, jotka yhdistävät kahta erilaista populaarikirjallisuuden lajityyppiä uudeksi ja omaperäiseksi kokonaisuudeksi.

Kilpailun sihteerinä toimii Taru Hyvönen ja tuomareina kirjailija Anni Nupponen, kirjailija Jussi Katajala sekä Pasi Karppanen järjestäjäseurojen edustajana. Kilpailussa on esiraati, jonka muodostavat Jenni Hirvonen, Johanna Junnila ja Pasi Karppanen, ja joka valikoi tekstit tuomaristolle. Järjestäjäseurat ovat varanneet kilpailun palkintoihin 500 euroa.

Kilpailun deadline oli lokakuussa ja se eteni vuoden 2016 loppuun mennessä esiraativaiheeseen. Kaikkiaan kilpailuun lähetettiin määräaikaan mennessä yhteensä 74 tekstiä. Tavoitteena on koota voittajatöistä järjestäjätahojen julkaisema antologia. Kisan tulokset julkistetaan keväällä 2017.


Tapahtumat

Vuonna 2016 seura edusti monissa eri tapahtumissa ja kertoi kiinnostuneille toiminnastaan. Tänä vuonna toistuvien tapahtumien lisäksi seura oli mukana myös uusissa tapahtumissa.

Huhtikuussa Terrakodin yhdistykset pitivät myyntipöytää Yliopistonmäellä ANC:n ja Tyrmän järjestämässä Conklaavissa. Pöytä saatiin ilmaiseksi Spinissä ilmestynyttä tapahtuman mainosta vastaan. Yhdistyksellä oli oma myyntipöytä myös Tracon-tapahtumassa Tampereella syyskuussa.

Kesällä TSFS osallistui Tampereella 1.–3.7. järjestettyyn Finncon 2016 -tapahtumaan, jossa seuralla oli Tutkan kanssa yhteinen myynti- ja esittelypöytä. Tapahtuman yhteydessä jaettiin Atorox-palkinto.

TSFS:n vuonna 2016 järjestämistä tapahtumista suurin voimainponnistus ja näkyvyydeltään merkittävin oli osallistuminen Turun kirjamessuille 30.9.–2.10.2016.

TSFS:n ja Tutkan yhteinen osasto kantoi jo perinteiseen tapaan nimeä "Scifi ja fantasia Turussa", ja se esitteli paikallisen sf/f-harrastamisen kirjoa. Viikonlopun aikana osastolla vieraili suuri määrä sekä varta vasten saapuneita alan harrastajia että satunnaisesti paikalle osuneita messukävijöitä.

TSFS järjesti osastolle kirjailijavierailuja, joissa yleisö sai keskustella kirjailijoiden ja sarjakuvapiirtäjien kanssa heidän teoksistaan kahvipöydän ääressä. Vuonna 2016 vieraisiin kuuluivat Magdalena Hai, Anu Holopainen, J.S. Meresmaa, Mirka Ulanto, Petri Hiltunen, Juha Jyrkäs, Tuomas Saloranta ja Marko Hautala.

Osasto oli tuttuun tapaan erittäin suosittu messukävijöiden parissa. Osaston tähtenä toimi sohvaryhmän ja kahvi- ja teetarjoilun lisäksi sisarseura Tutkan rakennuttama aidonkokoinen TARDIS-lavaste, joka veti ihmisiä paikalle, vaikka osaston sijainti olikin syrjäisempi.

TSFS:n organisoima fandomin yhteisosasto on ollut mukana Turun kirjamessuilla lähes niiden historian alusta lähtien. Kirjamessut ovat seuralle merkittävä tapahtuma myös jäsenrekrytoinnin ja varainhankinnan kannalta. Tänä vuonna seuran oli ensimmäistä kertaa maksettava osastosta. Tämän lisäksi TSFS hoiti osaston sähköt ja tavaroiden kuljetuskustannukset, ja Tutka osaston tarjoilukulut.

TSFS ja Tutka päätyivät vielä loppuvuodesta Turun filharmonisen orkesterin (TFO) 30.11.–2.12. järjestämän We Come in Peace -konsertin yhteistyökumppaneiksi. Scifimusiikkia elokuvista, TV-sarjoista ja peleistä soittanut konsertti esitettiin päivisin koululaisryhmille ja iltaisin kaikille kävijöille.

Seuroilla oli yhteinen myynti- ja edustuspöytä Turun konserttitalolla, ja yhdistykset pääsivät somistamaan yläaulaa scifistisillä pahvihahmoillaan sekä tietenkin TARDIS-lavasteella. Yhdistyksen aktiivit viihdyttivät konserttikävijöitä Darth Vaderina ja stormtrooperina. TSFS antoi lisäksi julkaisujaan TFO:n järjestämän pukukilpailun palkinnoiksi.


Vuosijuhlat

Vuonna 2016 Turun Science Fiction Seuran perustamisesta tuli kuluneeksi 40 vuotta, josta myös Suomen järjestäytyneen scifi- ja fantasiaharrastamisen katsotaan alkaneen. Tämän kunniaksi yhdistys järjesti vuosijuhlat, ja kutsui niihin entiset puheenjohtajat ja Spinin päätoimittajat sekä muiden suomalaisten scifi- ja fantasiaseurojen edustajia.

Vuosijuhlat alkoivat cocktail-tilaisuudella Terrakodin naapurina olevassa Osakuntasalissa, jonne Leila Paananen oli koonnut näyttelyn eri vuosikymmenten Spin-lehdistä ja Pasi Karppanen lehtileikekokoelman TSFS:n toiminnan historiasta. Alkutilaisuudessa oli lisäksi aikaa Terrakotiin tutustumiseen.

Alkumaljojen ja seremoniamestarina toimineen Ville Lehdon tervetuliaissanojen jälkeen hallitus esittäytyi ja sisarseurat luovuttivat yhdistykselle lahjojaan. Tutka lahjoitti seuralle Kuolemantähti-vohveliraudan, joka innosti TSFS:ää järjestämään syksyllä vohvelibileet. Seuran perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Tapani Piha antoi myös yhdistykselle pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja seuran alkutaipaleelta.

Upseerikerholla nautittiin kolmen ruokalajin juhlapäivällinen. Tilaisuuden juhlapuhujana toimi Harri Haarikko, ja myös Tapani Piha piti puheen. Ohjelmassa oli lisäksi haastavaksi osoittautunut tietokilpailu, yhteiskuvien ottoa sekä aikaa vapaalle sanalle.

Ilta päättyi vapaamuotoisilla jatkoilla Panimoravintola Koulussa. Siellä fandomin eri sukupolvet jatkoivat iltaa, vaikka samalle päivälle sattuneet Euroviisut verottivatkin kävijämäärää.


Varjomafia ja elokuvailtatoiminta

Varjomafia on Terrakodilla vuodesta 2005 järjestetty kaikille avoin scifi- ja fantasiahenkinen keskusteluilta. Viikoittain kokoontuva Varjomafia käynnistyi alun perin Stk:n ja Tutkan toimintana, mutta syksyllä 2012 TSFS:stä tuli sen toinen pääjärjestäjä. Vuonna 2016 Varjomafia juhlikin yhdettätoista ikävuottaan.

Vuosien saatossa Varjomafiasta on muodostunut merkittävä kanava etenkin nuorempien harrastajien mukaan tulolle Terrakodin toimintaan. Yhdistystoiminnan on sen kautta löytänyt myös moni sellainen, jolle baari-illat eivät sovellu. Varjomafioissa eri seurojen jäsenet niin ikään tapaavat toisiaan, ja projekteja on helppo suunnitella.

Vuodesta 2006 Varjomafioiden ohjelmaan kuului aika ajoin jokin uudempi tai vanhempi sf/f-elokuvaklassikko. Vuonna 2011 nämä elokuvaillat siirrettiin tauolle. Alkuvuodesta 2014 ne herätettiin uudestaan henkiin ja siirrettiin torstaista perjantai-iltaan.

Viihteellisen näkökulman lisäksi elokuvailloilla on myös sivistävä tarkoitus. Niiden ideana on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, joiden kohdalla monella saattaa olla aukko sivistyksessä. “Varjisleffa”-nimekkeen alla kulkevia elokuvailtoja järjestettiin vuonna 2016 noin kahden kuukauden välein.

 

Muu toiminta

Viime vuosina TSFS on panostanut uusien paikallisten toimintamuotojen luomiseen niitä jäseniä tai seuran toiminnasta potentiaalisesti kiinnostuneita varten, joille seuran lehti tai sen harjoittama muu toiminta ei ole kyllin houkuttelevaa.

Turun pääkirjastolla on pyörinyt vuodesta 2013 spefilukupiiri, jossa on luettu niin scifiä, fantasiaa kuin kauhuakin genrerajoihin takertumatta. Vuonna 2014 TSFS:stä tuli toinen lukupiirin järjestäjistä. Lukupiiri keskittyy alan uutuuksiin ja kokoontuu kerran kuussa Turun pääkirjaston Ideahuoneessa Café Siriuksen yläkerrassa. Vuonna 2016 lukupiirin toiminta jatkui aktiivisena. Lukupiirin vetäjänä on sen alusta asti toiminut Pasi Karppanen.

Vuonna 2014 niin ikään käynnistyi yhdistyksen oma spefikirjoittajapiiri. Kirjoittajien väliseen palautteenantoon tarkoitettu piiri on maksuton ja kaikille spekulatiivisen fiktion kirjoittajille avoin. Kirjoittajapiiri kokoontui tarvittaessa kuukausittain yhdistyksen toimistolla Terrakodilla, ja sen vetäjinä toimivat Pasi Karppanen ja Leila Paananen.

Elokuussa 2016 yhdistys järjesti toista kertaa Divarikierroksen. Tapahtuman tavoitteena oli tutustuttaa jäsenistö paremmin Turun antikvariaatteihin. Kesäisen lauantain aikana tutustuttiin viiteen alueen antikvariaattiseen kirjakauppaan.

Myös yhdistyksen oma roolipeliryhmä jatkoi toimintaansa. Aloite ryhmän perustamiseen tuli jäsenistön taholta, ja sen taustalla oli halu luoda roolipelaamiseen soveltuva ympäristö sellaisille yhdistyksen jäsenille, joilta se oli aiemmin puuttunut. Roolipeliryhmän vetäjänä toimi Ville Lehto, ja se pelasi Mage: The Ascension -maailmaan sijoittuvaa peliä.

Yhdistys järjesti vuoden 2016 aikana Tutkan kanssa useat kahvi- ja pullamyyjäiset sekä kaksi yhteistä Ravintolapäivää. Café Tutkan nimellä kulkeneet tapahtumat osoittautuivat menestyksiksi niin niiden saavuttaman suosion kuin rahallisen tuotonkin muodossa. Lisäksi seura järjesti Terrakodilla marraskuussa Vohvelibileet lahjaksi saamansa Kuolontähti-vohveliraudan käyttöön vihkimiseksi.

Vuonna 2016 TSFS käynnisti pitkään suunnitellun oman kustannustoiminnan. Yhdistys julkaisi vuoden aikana kaksi kirjaa: vuosijuhlien yhteydessä julkistetun Nova 2014 -antologian ja Finnconissa ilmestyneen Hämärä teehetki -teoksen. Näistä ensinmainitussa julkaistiin vuoden 2014 Nova-kirjoituskilpailun kymmenen parhaiten sijoittunutta novellia, kun taas jälkimmäinen kokoaa yhteen Spin-lehdissä ilmestyneet Mirka Ulannon kolumnit. Nova-antologioiden sarjaa on tarkoitus jatkaa vuosittain.

 

Talous

Seuran talous toimii voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Saadut tulot käytetään seuran toimintaan ja Spin-lehden julkaisemiseen. Talous perustui vuonna 2016 jäsenmaksuihin ja varainhankintaan. Seura harjoitti varainhankintaa muun muassa järjestämällä pullamyyjäisiä sekä myymällä rintanappeja ja Spin-lehden numeroita eri tapahtumissa.

Vuosia oleellisen osan yhdistyksen budjetista muodosti opetus- ja kulttuuriministeriöltä Spin-lehteä varten saatu avustus, joka oli viimeiset vuodet suuruudeltaan 1700 euroa. Vaikka summa on ollut vain kymmenesosa verrattuna isoimpien suomalaisten sf/f-julkaisujen saamaan tukeen, on se suuressa määrin mahdollistanut lehden julkaisemisen.

Vuonna 2016 ministeriö kuitenkin tiukensi tuen jakamisperusteita, mikä merkitsee sitä, että Spin jää jatkossa kokonaan tuen ulkopuolelle. Yhdistyksen oli tästä syystä pakko laskea Spinin ilmestymistahtia puoleen ja panostettava varainhankintaan. Sitä, että yhdistyksen tilinpäätös on vuoden 2016 lopussa 813,53 euroa ylijäämäinen, voikin pitää saavutuksena.

Seuran taloudellinen tilanne on jo tätä ennen ollut tiukka. Seuran toiminnan aiheuttamat kulut ovat kallistuneet kautta linjan. Esimerkiksi toimitilojen vuokrakulut ovat tällä hetkellä kolminkertaiset vuoden 2013 tasoon verrattuna, ja myös Spinin postitus on kallistunut tasaisesti.

Vuonna 2016 yhdistyksen suurimpia tulonlähteitä olivat jäsenmaksut (28%), Spinin mainostuotot (25%), myyjäistoiminta (11%) ja Spinin tilaustuotot (6%). Isoimmat kuluerät puolestaan muodostivat Spinin painatus (30%), toimiston vuokra (27%), Spinin postituskulut (10%) ja kirjamessukulut (6%).

Tulonlähteistä merkillepantavia ovat etenkin mainostuottojen ja myyjäistoiminnan suuri osuus. Huomioitavaa on myös se, että monet hyvään tulokseen johtaneet tulolähteet kuten kannatusjäsenmaksut, vuosijuhlatuotot, kirjastotuotot ja Spinin varastomyynti ovat luonteeltaan kausittaisia.

Yhdistys tekeekin tällä hetkellä arvokasta kulttuurityötään hyvin kapealla taloudellisella marginaalilla, ja toiminnan käynnissä pitäminen perustuu puhtaasti yhdistyksen aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Tästä syystä avustusten saaminen on edellytys TSFS:n toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.