Untitled Document

Turun Science Fiction Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2019

Hyväksytty kevätkokouksessa 15.03.2020


Yhdistyksen tavoite

Turun Science Fiction Seura ry. (TSFS) on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää science fiction- ja fantasiakulttuurin (sf/f) tuntemusta, erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista, korkeatasoisen vieraskielisen alan kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi sekä edistää alan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, osallistuu erilaisiin tapahtumiin, järjestää kirjoituskilpailuja, jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille, julkaisee jäsenlehteä Spiniä ja ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa.

Hallinto

Turun Science Fiction Seura ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2019 Juhani Mönkkönen (puheenjohtaja, kortisto- ja www-vastaava, Finncon-yhdistys ry. -yhteyshenkilö), Pasi Karppanen (varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, kustannus-, kirjamessu- ja videoiltavastaava), Katja Juusela (sihteeri, kirjasto-, postitus- ja toimistovastaava), Anna Mattila (Spinin päätoimittaja, Atorox-vastaava) ja Tiia Rytkönen (projektivastaava).

Tämän lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat Leila Paananen (Spinin arkistovastaava), Antti Kautiainen (toiminnantarkastaja), Anniina Ouramaa (varatoiminnantarkastaja) ja Taru Hyvönen (Nova-sihteeri). Hallituksen apuna työskenteli myös Spin-lehden toimituskunta, joka kokoontui jokaisen numeron suunnittelua varten.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yleiskokouksia järjestettiin kaksi: kevätkokous 17.3. ja syyskokous 17.11. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Vuonna 2019 yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa. Nuorisojäsenmaksu oli 7 euroa, ja se sisältää kaikki jäsenedut. Spinitön jäsenyys, joka sisältää kaikki jäsenedut lukuun ottamatta jäsenlehti Spiniä, oli 5 euroa. Myös perhejäsenyyden hinta oli 5 euroa. Spinin pystyi tilaamaan myös ilman jäsenyyttä. Hinta oli tällöin 22 euroa. Kannatusjäsenyyden hinta oli 100 euroa, eikä se sisällä varsinaisia jäsenetuja.

Vuoden 2019 lopussa seuralla oli 68 varsinaista jäsentä, 5 hallituksen jäsentä, jotka ovat vapautettuja jäsenmaksusta, 2 kunniajäsentä, 5 nuorisojäsentä ja 5 perhejäsentä. Spinitön jäsenyys -kategoriaan kuuluvia oli 11. Lisäksi oli yksi jäsen, joka hallituksen päätöksellä maksoi kannatusjäsenyydestä 50 euroa. Yhteensä jäseniä oli siis 96.

Seuran jäsenet saivat vuonna 2019 jäsenalennuksia seuraavista turkulaisista liikkeistä: Alfa Antikva, Brahen antikvariaatti, Cybershop, Fantasiapelit, Peltolan antikvariaatti, Sotakone Miniatures, Turun Elokuvadivari ja Turun Sarjakuvakauppa.

TSFS:n tiedotuksessa korostuivat sähköiset yhteydenpitokanavat. Tiedotus hoidettiin seuran sähköpostilistan, verkkosivujen sekä Facebookin ja Terrakoti.net-portaalissa sijaitsevan foorumin avulla. Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön Twitter-tili. Spiniä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan, milloin ilmestymisaikataulu salli sen.

Seurayhteistyö

TSFS:llä on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Yo-taloilla vuodesta 2000 lähtien. Nykyiset toimitilat sijaitsevat Yo-talo B:ssä osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4-6 B. TSFS on yksi kolmesta suurimmasta vuokranmaksajasta, sekä yksi viidestä Terrakodin yhteydessä olevien varastotilojen käyttäjästä.

Terrakodin muodostavat tällä hetkellä TSFS:n ohella Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry (Tutka), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry, Turun anime- ja mangaseura Senpai ry, Academic Nintendo Club ry (ANC) ja Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI).

Terrakodilla pidetään viikoittain kaikille avoimia päivystyksiä, joissa voi käydä esimerkiksi tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa lehtiä ja kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia sf/f-harrastajia. TSFS osallistuu päivystyksiin torstaisin, minkä lisäksi Terrakodilla on lukuisia yhteistapahtumia.

TSFS:llä ja Tutkalla on yhteinen Terrakodilla sijaitseva kirjasto, jonka laajuus on yli tuhat teosta ja joka sisältää kotimaista ja ulkomaista tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kirjastoa kasvatetaan kustantajilta saatavin arvostelukirjoin, lahjoituksin ja hankinnoin. Kokoelmiin päätyvät myös lehtivaihdolla hankitut sf/f-lehdet sekä seurojen tilaamat lehdet.

TSFS tekee paljon muutakin yhteistyötä Terrakoti-seurojen kanssa. Seuroilla on muun muassa yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä, ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on olemassa myös englanninkielinen versio. Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä.

Syyskuun alussa TSFS oli jälleen mukana Terrakodilla järjestetyissä avointen ovien päivissä. Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaalien yhteydessä järjestetyn kolmipäiväisen tapahtuman aikana tehtiin Terrakoti-seurojen toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja rekrytoitiin seuroihin jäseniä. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Study In Turku -messuilla.

Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokousten pitäminen aloitettiin syksyllä 2013, ja niiden tavoite on parantaa kuuden seuran välistä yhteistyötä. Vuonna 2015 alkunsa saanut kaikkien seurojen hallitusten yhteinen tapaaminen järjestettiin nyt viidettä kertaa. Tapaamisessa esiteltiin seurojen tulevaa toimintaa sekä tarjottiin eri hallitusten jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Terrakodilla ja B-talon osakuntakäytävällä ovat seurojen yhteiset kirjakirppishyllyt, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan ja dvd:itään myyntiin. Samassa yhteydessä sijaitsee julkinen kirjakierrätyshylly, jonne voi vapaasti tuoda tai josta voi viedä kirjoja.

Toimisto on myös seuran kokoustila, jossa suurin osa vuoden 2019 kokouksista ja muista tilaisuuksista pidettiin. Tila on ahkerassa käytössä, ja välillä yhdistysten on jopa ollut vaikeuksia löytää sen kalenterista vapaita aikoja kokouksilleen ja tapahtumilleen.

Terrakodista onkin muotoutunut turkulaisten sf/f-, anime- sekä rooli- ja videopeliharrastajien yhteinen olohuone, jonka merkitystä harrastajayhteisölle ei voi liiaksi korostaa. Toimitila on TSFS:n ja muiden Terrakoti-seurojen sujuvan ja monipuolisen toiminnan edellytys.

Seura on yhteydessä muihin alan yhdistyksiin ja harrastajiin ympäri Suomea, ja sillä oli edustajia sf/f-seurojen kansallisessa yhteistyökokouksessa, joka järjestettiin vuonna 2019 maaliskuussa Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen suunnitelmista.

Spin

Spin on TSFS:n julkaisema, vuodesta 1977 ilmestynyt Suomen vanhin sf/f-lehti. Lehden sisältöön kuuluu muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia sf/f-novelleja sekä arvosteluja ja artikkeleita kirjoista, elokuvista, sarjakuvista ja muista sf/f-kenttään liittyvistä asioista.

Vuonna 2019 Spinin päätoimittaja oli Anna Mattila. Lehden taittajana ja toimitussihteerinä toimi Pasi Karppanen. Lisäksi Spinillä oli vakituinen toimituskunta, jonka kesken lehden tekemisen vastuualueet jaettiin. Spinillä oli käytössään myös joukko vapaaehtoisia kirjoittajia, kääntäjiä ja kuvittajia.

Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Spin ilmestyi vuonna 2019 vain kaksi kertaa. Lehden painopaikka oli turkulainen X-Copy Oy. Spinin 1/2019 painosmäärä oli 180 kpl (40 sivua) ja 2/2019 150 kpl (40 sivua).

Vuonna 2019 Spinissä julkaistiin turkulaisten harrastajien kirjoituksia science fictionista ja fantasiasta, esimerkiksi juttu Jyväskylässä kesällä järjestetystä Finnconista, sekä ennen julkaisemattomia kotimaisia alan novelleja, kuten Nova 2019 -kilpailun voittaja, Vilja Kesäheinän Täydellinen suunnitelma. Lehdelle tarjottiin runsaasti novelleja käännettäväksi, mutta niiden julkaiseminen ei ollut mahdollista taloudellisista syistä. Lehdessä 1/2019 julkaistiin koonti TSFS:n vuonna 2018 järjestämän jäsenkyselyn tuloksista, ja tulosten perusteella numerossa 2/2019 julkaistiin enemmän asia-artikkeleita, joita kyselyn perusteella oli toivottu lisää.

Myös irtonumeroiden tilaaminen suoraan seuralta oli mahdollista. Lehteä myytiin lisäksi tapahtumissa, muun muassa Turun kirjamessuilla ja Finnconissa. Vuonna 2019 Spinillä oli kuusi tilaajaa, valtaosa kirjastoja. Tämän lisäksi lehti postitettiin jäsenetuihin sisältyvänä seuran jäsenille.

Spinillä on TSFS:n verkkosivuilla arkisto, joka sisältää kaikkien lehden numeroiden sisältötiedot sen historian alusta lähtien. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa arkistoon kootaan parhaiten aikaa kestäneitä Spinissä vuosien varrella julkaistuja artikkeleita sekä osuuksia myös uudemmista numeroista lehdestä kiinnostuneille. Tämän lisäksi arkiston tarkoitus on luonnollisesti olla avuksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan yhdistykseltä lehden vanhoja numeroita.

Kirjoituskilpailut ja tunnustukset

Science fictionin, fantasian ja muun spekulatiivisen fiktion edistämiseen vihkiytyneenä seurana TSFS järjestää vuosittain Nova-kirjoituskilpailun sekä palkitsee parhaan edellisenä vuonna julkaistun novellin Atorox-palkinnolla. Tämän lisäksi yhdistys on kuulunut vuodesta 2011 Novan nuoremman sisaruksen eli Noviisi-kirjoituskilpailun järjestäjiin. Kilpailujen ja palkinnon myöntämisen tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä suomalaiselle sf/f-kirjallisuudelle sekä haastaa ja innostaa alan kirjoittajia.

Atorox 2019

Atorox on TSFS:n vuodesta 1983 jakama kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle sf/f-novellille. Palkinto on nimetty nimimerkki Outsiderin (Aarne Haapakoski, 1904–1961) Atorox-robottihahmon mukaan. Atorox on maamme vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto ja se on erittäin arvostettu suomalaisten tieteis- ja fantasiakirjoittajien parissa. Voittaja valitaan äänestyksellä, johon kuka tahansa voi osallistua.

Atoroxin esiraati, johon kuuluivat vuonna 2019 Thua Aalto, Camilla Kantola, Toni Lappalainen, Leila Paananen ja Pyry Palermo, luki kilpailua varten kaikki edellisenä vuonna ilmestyneet kotimaiset sf/f-novellit. Lisäksi Anna Mattila auttoi esiraatia lukemalla muutamia novelleja. Vuonna 2019 Anna Mattila jatkoi Atorox-äänestyksen organisoijana jo toista vuotta.

Esiraati ja yleisö valitsivat lopulliselle äänestyslistalle 26 novellia, joista seurojen ja muiden vastaavien tahojen nimeämät raadit ja yksityishenkilöt valitsivat voittajan. Atorox-äänestykseen ilmoittautui 78 henkilöä ja lopulliseen äänestykseen osallistui 66 henkilöä; äänestäjämäärä laski hiukan edellisvuoteen verrattuna, mutta lopulliseen äänestykseen osallistuneiden määrä nousi.

Palkinnonjakotilaisuus pidettiin Jyväskylässä Finncon-tapahtumassa 6.7. Atorox-palkinnon voitti Janos Honkosen novelli Sadan vuoden huuto, toiselle sijalle tuli Reetta Vuokko-Syrjäsen Kasvojen tanssi ja kolmanneksi Spinissä 2/2018 julkaistu Nova 2018 -kilpailun voittaja Jasmin Kuuselan Parveke taivaan laidalla.

Voittajanovellin kirjoittajalle annettiin savesta poltettu Atorox-robotin pää, jonka on valmistanut taiteilija Outi Kurkijärvi.

Nova 2019

Nova on valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka TSFS on järjestänyt vuosittain vuodesta 2000 lähtien yhdessä Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) ja Tutkan kanssa. Kyseessä on palautteellinen sf/f-novellinkirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä. Kisa on tarkoitettu kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta.

Jo yhdeksättätoista kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yhteensä 146 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Samuli Antila, vuoden 2018 Portti-voittaja Marko Järvinen, vuoden 2018 Nova-voittaja Jasmin Kuusela, Kosmoskynän päätoimittaja Toni Saarinen ja sf-kirjoittaja Reetta Vuokko-Syrjänen. Kilpailun tulokset julkistettiin Jyväskylässä Finncon-tapahtumassa 6.7.2019.

Kilpailun voittajaksi ylsi helsinkiläinen Vilja Kesäheinä novellilla Täydellinen suunnitelma, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 2/2019. Toisen sijan sai helsinkiläinen Teemu Korpijärvi novellilla Kauniita unia, Singapore ja kolmanneksi sijoittui rovaniemeläinen Tenka Issakainen novellilla İmparatorluk.

Vuonna 2019 Nova-sihteerinä toimi toista vuotta Taru Hyvönen. Kilpailun jälkeen sääntöjä tarkennettiin jaettujen palkintosijojen palkintosummien osalta.

Noviisi 2019

Toinen TSFS:n toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä TSFS, Tutka ja Stk. Kilpailu julkistettiin heinäkuussa 2019 ja sen deadline oli lokakuun lopussa.

Kisan tuomariston muodostavat Noviisi 2017:ssä sijoittuneet kirjoittajat Pihla Tammisto ja Henrik Åkerberg sekä kirjailijat Katri Alatalo ja Hannu Rajaniemi. Järjestäjäseurat ovat varanneet palkintoihin 300 euroa. Voittajat julistetaan vuonna 2020.

Tapahtumat

Finncon 2019

Kesällä TSFS osallistui Jyväskylässä 5.-7.7. järjestettyyn Finncon 2019 -tapahtumaan, joka on Suomen suurin sf/f-alan tapahtuma. Yhdessä muiden alan harrastajien kanssa vapaaehtoisvoimin järjestetyssä tapahtumassa seuralla oli Tutkan kanssa yhteinen myynti- ja esittelypöytä. Lisäksi Finnconissa jaettiin perinteisesti Atorox- ja Nova-palkinnot ja julkistettiin Noviisi 2019 -kirjoituskilpailu.

Turun Kirjamessut

Finnconin ohella TSFS:n ja Tutkan suurimpiin vuosittaisiin ponnistuksiin tapahtumien saralla kuului osallistuminen syksyisille Turun Kirjamessuille. TSFS:llä ja Tutkalla oli messuilla nimeä Scifi ja fantasia Turussa kantava yhteisosasto, joka esitteli paikallisen sf/f-harrastamisen kirjoa.

Osasto oli jälleen erittäin suosittu messukävijöiden parissa ja oleellinen yhdistysten näkyvyyden kannalta. Osaston sohvanurkkaus ja ilmainen kahvi- ja teetarjoilu olivat jälleen suosiossa, ja kävijät palasivat osastolle useampaan otteeseen. Vuonna 2019 messuosastolla kokeiltiin myös arpajaisia, mikä oli menestys.

TSFS:n organisoima fandomin yhteisosasto on ollut mukana Turun kirjamessuilla lähes niiden historian alusta lähtien. Kirjamessut ovat seuralle merkittävä tapahtuma myös jäsenrekrytoinnin ja varainhankinnan kannalta. Nousseiden messukulujen kuten osaston paikanvuokran vuoksi tapahtumalla ei kuitenkaan ole enää taloudellisesti samanlaista merkitystä, ja seuran onkin punnittava osallistumisen mielekkyyttä jatkossa. Seuran jäsenet ovat kuitenkin ilmaisseet haluavansa kirjamessuosaston myös jatkossa, ja osa on jopa tukenut tätä päämäärää rahallisesti.

Varjomafia ja elokuvailtatoiminta

Varjomafia on Terrakodilla vuodesta 2005 järjestetty kaikille avoin scifi- ja fantasiahenkinen keskusteluilta. Viikoittain kokoontuva Varjomafia käynnistyi alun perin Stk:n ja Tutkan toimintana, mutta syksyllä 2012 TSFS:stä tuli sen toinen järjestäjä Stk:n tilalle. Vuonna 2019 Varjomafia juhlikin neljättätoista ikävuottaan.

Vuosien saatossa Varjomafiasta on muodostunut merkittävä kanava etenkin nuorempien harrastajien mukaan tulolle Terrakodin toimintaan. Koska Varjomafiat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia, yhdistystoiminnan on sen kautta löytänyt myös moni sellainen, jotka eivät koe baari-iltoja omikseen. Varjomafioissa eri seurojen jäsenet niin ikään tapaavat toisiaan, ja projekteja on helppo suunnitella.

Yksi yhdistyksen perinteistä ovat myös vuonna 2006 käynnistyneet Varjomafia-elokuvaillat. "Varjisleffa"-nimekkeellä nykyisin kulkevia iltoja järjestettiin vuonna 2019 kolme kappaletta. Ideana elokuvailloissa on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, joiden kohdalla monella saattaa olla aukko sivistyksessä. Vuonna 2017 illoissa siirryttiin siihen, että yhden sijasta kullakin kertaa katsottiin kaksi elokuvaa, joilla oli yhdistävä teema.

Tämän lisäksi yhdistys järjesti vuonna 2019 halloweenin juhlistusta tukeneen erillisen elokuvamaratonin, jonka teemana oli tällä kertaa maailmanloppu. Elokuvina nähtiin Threads (1984), Dawn of the Dead (1978) ja Wall-e (2008).

Vuonna 2017 alkanut uusi toimintamuoto, sarjamaratonit, jatkui myös vuonna 2019. Viikonlopun mittaisen sarjamaratonin ideana on katsoa joukolla jonkin tuoreen tai jo klassikoksi muodostuneen sf/f-sarjan yksi tai useampi tuotantokausi. Keväällä 2019 katsottiin ensimmäinen kausi sarjasta Titans sekä klassikkona Firefly ja sen jatko-osaelokuva Serenity, syksyllä Neil Gaimanin ja Terry Pratchettin samannimiseen kirjaan perustuva sarja Good Omens (2019).

Toinen vuonna 2017 aloitetuista toimintamuodoista, joita jatkettiin myös vuonna 2019, oli elokuvaekskursiot kiinnostaviin sf/f-elokuvauutuuksiin tai erikoisnäytöksiin. Kevättalvella vuonna 2019 näitä jäsenille suunnattuja ekskursioita järjestettiin kolme: Iron Sky The Coming Race, Captain Marvel ja Tolkien. Syksyllä suunniteltiin ekskursiota paikalliseen itsenäiseen elokuvateatteriin Kino Dianaan katsomaan Terminator: The Dark Fate -elokuvaa, mutta se valitettavasti peruuntui TSFS:stä riippumattomista syistä.

Muu toiminta

Turun pääkirjastolla on pyörinyt vuodesta 2013 spefilukupiiri, jossa on luettu niin scifiä, fantasiaa kuin kauhuakin genrerajoihin takertumatta. Vuonna 2014 TSFS:stä tuli toinen lukupiirin järjestäjistä. Lukupiiri keskittyy alan uutuuksiin ja kokoontuu kerran kuussa Turun pääkirjaston Ideahuoneessa Café Siriuksen yläkerrassa. Vuonna 2019 lukupiirin toiminta jatkui aktiivisena. Lukupiirin vetäjänä on sen alusta asti toiminut Pasi Karppanen ja varavetäjänä vuodesta 2018 Tiia Rytkönen.

Syyskuussa 2019 seura järjesti viidettä kertaa Divarikierroksen. Tapahtuman tavoitteena oli tutustuttaa jäsenistö paremmin Turun antikvariaatteihin. Syksyisen lauantain aikana vierailtiin kolmessa alueen antikvariaattisessa kirjakaupassa.

Yhdistys järjesti vuoden 2019 aikana Tutkan kanssa kuudet kahvi- ja pullamyyjäiset. Myyjäisillä on nykyisin merkittävä rooli TSFS:n toiminnassa, ja ne muodostavat yhdistykselle myös tärkeän tulonlähteen, joskin viime vuosina menestys on ollut vaisumpaa kasvaneen kilpailun ja myyjäispaikan ympäristön rakennustyömaiden takia.

Vuonna 2019 kustannustoiminta jatkui yhteistyössä Tutkan kanssa jo neljättä vuotta. Yhdistys julkaisi vuoden aikana sarjassaan neljännen Nova-antologian, joka sisälsi vuoden 2017 Nova-kirjoituskilpailun kymmenen parhaiten sijoittunutta novellia.

Talous

Seuran talous toimii voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Saadut tulot käytetään seuran toimintaan ja Spin-lehden julkaisemiseen. Talous perustui vuonna 2019 jäsenmaksuihin ja varainhankintaan. Seura harjoitti varainhankintaa muun muassa järjestämällä pullamyyjäisiä sekä myymällä rintanappeja, antologioitaan ja Spin-lehden numeroita eri tapahtumissa.

Seuralla oli tilitapahtumia vuoden 2019 tilikauden aikana 259 kappaletta. Tämä on vain yhden enemmän kuin vuonna 2018, eli tilitapahtumien määrä on yhä suuri. Tilitapahtumien määrän nousun yhtenä selittäjänä ovat yhdistyksen vuonna 2017 aloittamat elokuvaekskursiot, loppuvuodesta 2019 hankittu iZettle-korttimaksupääte ja ylipäätään toiminnan kirjon laajeneminen.

Vuosia oleellisen osan yhdistyksen budjetista muodosti opetus- ja kulttuuriministeriöltä Spin-lehteä varten saatu avustus, joka oli viimeiset vuodet suuruudeltaan 1700 euroa. Vaikka summa oli vain kymmenesosa verrattuna isoimpien suomalaisten sf/f-julkaisujen saamaan tukeen, mahdollisti se suuressa määrin lehden julkaisemisen.

Vuonna 2016 ministeriö kuitenkin tiukensi tuen jakamisperusteita, mikä merkitsi sitä, että Spin jäi kokonaan tuen ulkopuolelle. Yhdistyksen oli tästä syystä harvennettava Spinin ilmestymistahtia kahteen lehteen vuodessa ja panostettava varainhankintaan. Sitä että yhdistyksen tilinpäätös oli nyt 60,45 € voitollinen voikin pitää saavutuksena.

Vuonna 2019 yhdistyksen suurimpia tulonlähteitä olivat jäsenmaksut (33 %), Spinin mainostuotot (23 %), myyjäistoiminta (14 %) sekä merkki- ja vaatemyynti (8 %). Isoimmat tappiot puolestaan muodostivat toimiston vuokra (33 %), Spinin painatuskulut (21 %), Spinin postituskulut (12 %), kirjamessukulut (9 %) ja Nova (8 %).

Jäsenmaksutulot on saatu pidettyä samalla tasolla muutamat viime vuodet, ja korkeammalla tasolla kuin vielä viisi vuotta sitten. Vuoden 2019 varsinaisten jäsenten määrä kuitenkin putosi huolestuttavasti noin 15 prosenttia vuodesta 2018. Jäsenmaksutulojen pysyminen samalla tasolla taas selittyy muun muassa uudella kannatusjäsenellä.

Jäsenmaksuilla yhdistys kattaa perustoimintansa, eli kaiken toimintansa pois lukien Spinin julkaisemisen. Jäsenmaksutulojen vakauteen onkin pyrittävä, sillä vuonna 2019 varsinaisen toiminnan osuus tuotti jälleen tappiota noin tuhat euroa. Tämä johtui muun muassa siitä, ettei julkaisutoiminta tuottanut yhtä hyvin kuin vuonna 2018, jolloin seura julkaisi uusia kirjoja yhteistyössä Tutkan kanssa.

Aiemmin lehden saaman kulttuurilehtiavustuksen turvin Spin tuki yhdistystä sen muun toiminnan pyörittämisessä. Kolme viimeistä vuotta lehti ei ole kuitenkaan enää tullut taloudellisesti omilleen, vaan tuottanut tappiota, jota oli vuonna 2019 vajaa sata euroa. Tämä on joka tapauksessa huomattava parannus kahdesta edeltäneestä vuodesta ja liittyy sekä lisääntyneeseen mainosmyyntiin että pienempiin painatuskuluihin.

Ihanteellisessa tilanteessa yhdistyksen jäsenmaksutulojen ja varsinaisesta toiminnasta koituvien kulujen tulisi olla tasapainossa, ja Spinin tulla toimeen omillaan. Vuonna 2018 ensiksi mainitut olisivat tuottaneet hieman alle tuhat euroa voittoa, mutta Spinin entisestään laskenut tulos kulutti tästä suuren osan. Tilikaudella 2019 ensiksi mainitut olivat suurin piirtein tasapainossa ja TSFS:n Finncon-yhdistys ry:ltä saama kirjamessuavustus nosti koko tuloksen positiiviseksi.

Toisaalta on muistettava, että ilman lehteä suurin osa jäsenistä ei maksaisi jäsenmaksua, joka puolestaan on edellytys yhdistyksen harjoittamalle muulle toiminnalle. Selvää joka tapauksessa on, että Spinille olisi löydettävä uusia tulonlähteitä tai saatava lehden talous muuten tasapainoon.

Yhdistys tekeekin tällä hetkellä arvokasta kulttuurityötään hyvin kapealla taloudellisella marginaalilla, ja toiminnan käynnissä pitäminen perustuu puhtaasti yhdistyksen aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Tästä syystä avustusten saaminen on edellytys TSFS:n toiminnan turvaamiseksi jatkossa.