Untitled Document

Turun Science Fiction Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

Hyväksytty kevätkokouksessa 25.04.2021


Yhdistyksen tavoite

Turun Science Fiction Seura ry. (TSFS) on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää science fiction- ja fantasiakulttuurin (sf/f) tuntemusta, erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista, korkeatasoisen vieraskielisen alan kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi sekä edistää alan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, osallistuu erilaisiin tapahtumiin, järjestää kirjoituskilpailuja, jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille, julkaisee jäsenlehteä Spiniä ja ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa.

Hallinto

Turun Science Fiction Seura ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2020 Juhani Mönkkönen (puheenjohtaja, kortisto- ja www-vastaava, Finncon-yhdistys ry. -yhteyshenkilö), Pasi Karppanen (varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, kustannus-, kirjamessu- ja videoiltavastaava), Katja Juusela (sihteeri, kirjasto-, arkisto- ja toimistovastaava), Anna Mattila (Spinin päätoimittaja, Atorox-vastaava) ja Tiia Rytkönen (projekti- ja postitusvastaava).

Tämän lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat Antti Kautiainen (toiminnantarkastaja), Anniina Ouramaa (varatoiminnantarkastaja) ja Taru Hyvönen (Nova-sihteeri). Hallituksen apuna työskenteli myös Spin-lehden toimituskunta, joka kokoontui jokaisen numeron suunnittelua varten.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa. Yleiskokouksia järjestettiin kaksi: kevätkokous 15.3. ja syyskokous 25.10. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa. Nuorisojäsenmaksu oli 7 euroa, ja se sisältää kaikki jäsenedut. Spinitön jäsenyys, joka sisältää kaikki jäsenedut lukuun ottamatta jäsenlehti Spiniä, oli 5 euroa. Myös perhejäsenyyden hinta oli 5 euroa. Spinin pystyi tilaamaan myös ilman jäsenyyttä. Hinta oli tällöin 22 euroa. Kannatusjäsenyyden hinta oli 100 euroa, eikä se sisällä varsinaisia jäsenetuja.

Vuoden 2020 lopussa seuralla oli 69 varsinaista jäsentä, 5 hallituksen jäsentä, jotka ovat vapautettuja jäsenmaksusta, 2 kunniajäsentä ja 5 perhejäsentä. Spinitön jäsenyys -kategoriaan kuuluvia oli 9. Yhteensä jäseniä oli siis 90.

Seuran jäsenet saivat vuonna 2020 jäsenalennuksia seuraavista turkulaisista liikkeistä: Alfa Antikva, Blockhouse Games, Brahen antikvariaatti, Cybernet, Cybershop, Fantasiapelit, Peltolan antikvariaatti, Turun Elokuvadivari ja Turun Sarjakuvakauppa.

TSFS:n tiedotuksessa ja tapahtumien järjestämisessä korostuivat sähköiset yhteydenpitokanavat. Tiedotus hoidettiin seuran sähköpostilistan, verkkosivujen, Facebookin, Twitterin ja Terrakoti.net-portaalissa sijaitsevan foorumin avulla. Varjisjuttuja-Discord-palvelin vakiintui vuonna 2020 TSFS:n ja Tutkan yhteiseksi, viralliseksi viestintäkanavaksi, joka pitkälti mahdollisti poikkeusvuoden sosiaalisen toiminnan ja auttoi tiedottamisessa. Spiniä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan, milloin ilmestymisaikataulu salli sen.

Seurayhteistyö

TSFS:llä on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Yo-taloilla vuodesta 2000 lähtien. Nykyiset toimitilat sijaitsevat Yo-talo B:ssä osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4-6 B. TSFS on yksi kolmesta suurimmasta vuokranmaksajasta, sekä yksi viidestä Terrakodin yhteydessä olevien varastotilojen käyttäjästä.

Terrakodin muodostavat tällä hetkellä TSFS:n ohella Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry (Tutka), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry, Turun anime- ja mangaseura Senpai ry, Academic Nintendo Club ry (ANC) ja Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI).

Terrakodilla oli pitkään olennainen rooli turkulaisten sf/f-, anime- sekä rooli- ja videopeliharrastajien yhteisenä olohuoneena, jossa seurat päivystivät viikoittain ja järjestivät aktiivisesti yhteistapahtumia. Kun yhdistysten jakama Terrakoti tyhjeni vuonna 2020, yhteisöllisyys on kuitenkin kantanut etätapahtumien aikaan poikkeusoloissa. Olipa kyse sitten kirjastosta tai peleistä, pysyvä toimitila on joka tapauksessa edellytys TSFS:n ja muiden Terrakoti-seurojen monipuoliselle toiminnalle myös tulevaisuudessa.

Terrakodin sijaan valtaosa torstaisista päivystyksistä, joihin TSFS osallistuu, pidettiin etänä Varjisjuttuja-palvelimella ja hyvällä säällä ulkoillen. Päivystyksissä ja niihin liittyvissä illanvietoissa saattoi siis edelleen tutustua yhdistysten toimintaan sekä tavata muita turkulaisia sf/f-harrastajia.

TSFS:llä ja Tutkalla on yhteinen Terrakodilla sijaitseva kirjasto, jonka laajuus on yli tuhat teosta ja joka sisältää kotimaista ja ulkomaista tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kirjastoa kasvatetaan kustantajilta saatavin arvostelukirjoin, lahjoituksin ja hankinnoin. Kokoelmiin päätyvät myös lehtivaihdolla hankitut sf/f-lehdet sekä seurojen tilaamat lehdet. Seuroilla on myös yhteiset kirjakirppis- ja -kierrätyshyllyt. Terrakodin sulkeuduttua kirjaston käyttömahdollisuus taattiin jäsenille kesän ja syksyn ulkoilmapäivystysten ja -Varjomafioiden yhteydessä.

TSFS:llä ja muilla Terrakoti-seuroilla on yhteisesitteitä, joita jaetaan toiminnasta kiinnostuneille. Vuonna 2020 tähän tarkoitukseen tehtiin TSFS:n ja Tutkan yhteisiä postikortteja. Terrakoti-yhteistyön helpottamiseksi on myös koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä.

Syyskuun alussa TSFS oli mukana järjestämässä Terrakodin avoimia ovia ja pihoja. Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaalien yhteydessä pidetyn nelipäiväisen tapahtuman aikana Terrakoti-seurojen toimintaa tehtiin tutuksi uusille opiskelijoille ja rekrytoitiin seuroihin jäseniä. Avajaiskarnevaaliedustuksen lisäksi yhdistykset olivat mukana Study In Turku -messuilla.

Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he kokoustavat noin kerran kuussa parantaakseen seurojen välistä yhteistyötä. Terrakodin hallituksilla on myös yhteinen Discord-palvelin, jota käytetään seurojen väliseen kommunikaatioon sekä kokoustamiseen silloin, kun kokoukset kasvotusten eivät ole mahdollisia. Kaikkien Terrakoti-seurojen hallitusten yhteinen tapaaminen järjestettiin kesällä kuudetta kertaa. Tapaamisessa kuultiin seurojen kuulumisia, suunniteltiin toimintaa ja tarjottiin eri hallitusten jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Seura on yhteydessä muihin alan yhdistyksiin ja harrastajiin ympäri Suomea, ja sillä oli edustajia sf/f-seurojen kansallisessa yhteistyökokouksessa, joka järjestettiin vuonna 2020 helmikuussa Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen suunnitelmista.

Spin

Spin on TSFS:n julkaisema, vuodesta 1977 ilmestynyt Suomen vanhin sf/f-lehti. Lehden sisältöön kuuluu muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia sf/f-novelleja sekä arvosteluja ja artikkeleita kirjoista, elokuvista, sarjakuvista ja muista sf/f-kenttään liittyvistä asioista.

Vuonna 2020 Spinin päätoimittaja oli Anna Mattila. Lehden taittajana toimi Alisa Olkinuora ja toimitussihteerinä Suvi Kauppila. Lisäksi Spinillä oli vakituinen toimituskunta, jonka kesken lehden tekemisen vastuualueet jaettiin. Spinillä oli käytössään myös joukko vapaaehtoisia kirjoittajia, kääntäjiä ja kuvittajia.

Vuonna 2020 Spin uudistui. Lehden ulkoasua ja sisältöä oli tarkoitus uudistaa yhdessä toimituksen ja vapaaehtoisten kanssa Spinin kehittämispäivässä, mutta valitettavasti päivä peruuntui koronapandemian takia. Lehden toimitus päätyi tekemään uudistuksen omin resurssein. Toimitus rekrytoi uuden taittajan, uudisti Spinin ulkoasun ja logon ja otti lehdessä käyttöön teemoitetut numerot. Samalla lanseerattiin Spinin verkkoversio osoitteessa https://verkkospin.wordpress.com.

Spin ilmestyi vuonna 2020 kaksi kertaa. Lehden painopaikka oli turkulainen X-Copy Oy. Spinin 1/2020 painosmäärä oli 160 kpl (52 sivua) ja 2/2020 130 kpl (48 sivua). Numeron 1/2020 teema oli pelit ja numeron 2/2020 enkelit ja demonit. Teemoja jatkettiin verkkolehdessä, jossa ilmestyi uutta sisältöä samaan aikaan painetun Spinin kanssa.

Uudistuksen yhteydessä myös Spinin sosiaalisen median läsnäolo vahvistui. Spinille perustettiin Twitter- ja Instagram-tunnukset handlella @spinlehti. Ensimmäisen vuoden aikana molemmat tilit saivat yli sata seuraajaa ja paransivat näin Spinin näkyvyyttä.

Vuonna 2020 Spinissä julkaistiin ennen julkaisemattomia kotimaisia novelleja, kuten Nova 2020 -kilpailun voittaja, Anna Ojalahden Pinnan alla ja Noviisi 2019 -kilpailun voittaja, Iisa Kotipellon Älä jätä minua koskaan. Numerossa 1/2020 julkaistiin myös Pelaaja-lehden päätoimittajan Johanna Puustisen kolumni, Kosmoskynän päätoimittajan Toni Saarisen tekstivaihtokirjoitus, Shimo Suntilan uusi sarja, Shimon scifinurkka ja monia teemaan liittyviä artikkeleita. Numerossa 2/2020 julkaistiin haastattelu Spinin pitkäaikaisesta sarjakuvapiirtäjästä Jouko Pukkilasta ja lehden teemaan liittyviä artikkeleita, kuten jutut Good Omens -teoksista ja Supernatural-sarjasta.

Vuonna 2020 Spin postitettiin jäsenetuna seuran jäsenille ja sillä oli myös kuusi tilaajaa, valtaosa kirjastoja. Vuonna 2020 Spinillä ei juurikaan ollut mahdollista olla esillä tapahtumissa vallitsevan koronapandemian takia. Niinpä irtonumeromyynti oli vähäistä, vaikka irtonumeroita markkinoitiin runsaasti sosiaalisessa mediassa.

Spinillä on TSFS:n verkkosivuilla arkisto, joka sisältää kaikkien lehden numeroiden sisältötiedot sen historian alusta lähtien. Arkisto sijaitsee tällä hetkellä TSFS:n verkkosivuilla, sillä sen siirtäminen Spinin verkkoversioon koettiin liian työlääksi prosessiksi. Arkiston tarkoitus on arkistoimisen lisäksi olla avuksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan yhdistykseltä lehden vanhoja numeroita tai tutustumaan lehden historiaan muuten.

Kirjoituskilpailut ja tunnustukset

Science fictionin, fantasian ja muun spekulatiivisen fiktion edistämiseen vihkiytyneenä seurana TSFS järjestää vuosittain Nova-kirjoituskilpailun sekä palkitsee parhaan edellisenä vuonna julkaistun novellin Atorox-palkinnolla. Tämän lisäksi yhdistys kuuluu Novan nuoremman sisaruksen eli Noviisi-kirjoituskilpailun järjestäjiin. Kilpailujen ja palkinnon myöntämisen tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä suomalaiselle sf/f-kirjallisuudelle sekä haastaa ja innostaa alan kirjoittajia.

Atorox 2020

Atorox on TSFS:n vuodesta 1983 jakama kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle sf/f-novellille. Palkinto on nimetty nimimerkki Outsiderin (Aarne Haapakoski, 1904–1961) luoman Atorox-robottihahmon mukaan. Atorox on maamme vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto ja se on erittäin arvostettu suomalaisten tieteis- ja fantasiakirjoittajien parissa. Voittaja valitaan äänestyksellä, johon kuka tahansa voi osallistua.

Atoroxin esiraati, johon kuuluivat vuonna 2020 Thua Aalto, Pyry Palermo, Linnea Peurakoski, Alisa Rintala ja Nea Similä, luki kilpailua varten kaikki edellisenä vuonna ilmestyneet kotimaiset sf/f-novellit. Lisäksi Anna Mattila ja Katja Juusela auttoivat esiraatia lukemalla muutamia novelleja. Vuonna 2020 Anna Mattila jatkoi Atorox-äänestyksen organisoijana jo kolmatta vuotta.

Esiraati ja yleisö valitsivat lopulliselle äänestyslistalle 21 novellia, joista seurojen ja muiden vastaavien tahojen nimeämät raadit ja yksityishenkilöt valitsivat voittajan. Atorox-äänestykseen ilmoittautui 104 henkilöä ja lopulliseen äänestykseen osallistui 83 henkilöä; sekä äänestäjäksi ilmoittautuneiden että lopulliseen äänestykseen osallistuneiden määrä nousi verrattuna vuoteen 2019, mutta äänestysprosentti laski hiukan. (Vuonna 2019 84,6 %, vuonna 2020 79,8 %.)

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin etätilaisuutena virtuaali-Finnconissa 11.7. Video kuvattiin ja editoitiin etukäteen. Kuvauksen hoiti Siiri Ahlqvist, ja editoinnin, videolla esiintymisen ja videon käsikirjoittamisen teki Anna Mattila. Videon planssit suunnitteli Vilja Kesäheinä.

Atorox-palkinnon voitti Reetta Vuokko-Syrjäsen novelli Emma Halmin vaihtoehdot kuolemalle (Portti 1/2019), toiselle sijalle tuli M.A. Tyrskyluodon Hän joka ei laula (Metsän kronikka: Tarinoita puista, Osuuskumma) ja kolmanneksi tuli Riikka Varosen Varastettuja hetkiä (Portti 2/2019).

Voittajanovellin kirjoittajalle annetaan perinteisesti savesta poltettu Atorox-robotin pää. Vuonna 2020 TSFS teetti uusia päitä uudella keraamikolla Carola Gunellilla Atorox-päitä pitkäaikaisesti tehneen taiteilija Outi Kurkijärven jäätyä eläkkeelle. Taiteilijan vaihduttua myös pään design muuttui Gunellin näkemyksen mukaisesti lähemmäs alkuperäistä Ami Hauhion (1912–1955) Atorox-robottikuvitusta. Koronapandemian takia TSFS ei päässyt luovuttamaan palkintopatsasta vuoden 2020 voittajalle. Patsas on tarkoitus julkistaa ja luovuttaa, kun lähitapahtumat ovat jälleen mahdollisia. Turun kaupunki tuki Atorox-päiden teettämistä 375 eurolla.

Nova 2020

Nova on valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka TSFS järjestää vuosittain yhdessä Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) ja Tutkan kanssa. Kyseessä on palautteellinen sf/f-novellinkirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä. Kisa on tarkoitettu kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta.

Jo 21. kerran järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yhteensä 182 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Katariina Heikkilä, tieteiskirjoittaja Marko Järvinen, vuoden 2019 Nova-voittaja Vilja Kesäheinä, kirjailija J. S. Meresmaa ja Kosmoskynän päätoimittaja Toni Saarinen. Kilpailun tulokset julkistettiin virtuaali-Finnconissa 11.7.2020. Videon kuvasi Johanna Junnila, siinä esiintyi ja sen käsikirjoitti Taru Hyvönen, videon editoi Anna Mattila ja sen planssit loi Vilja Kesäheinä.

Kilpailun voittajaksi ylsi tamperelainen Anna Ojalahti novellilla Pinnan alla, joka julkaistiin Spinissä 2/2020. Toisen sijan sai helsinkiläinen Teemu Korpijärvi novellilla Loikka ja kolmannen sijan jakoivat turkulainen Henna Marttila novellilla Sininen mies ja tervakoskelainen Riikka Mantere novellilla Game face.

Vuonna 2020 Nova-sihteerinä toimi kolmatta vuotta Taru Hyvönen.

Noviisi 2019

Toinen TSFS:n toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, jonka järjestävät yhteistyössä TSFS, Tutka ja Stk. Kilpailu julkistettiin heinäkuussa 2019 ja sen deadline oli lokakuun lopussa. Tulokset julkaistiin toukokuussa 2020.

Kilpailun voittajaksi kohosi espoolainen Iisa Kotipelto novellillaan Älä jätä minua koskaan. Toiseksi sijoittui helsinkiläinen Melina Salmi novellillaan Ruostuneet toiveet sekä kolmanneksi kuopiolainen Vilma Moilanen novellillaan Sinisten valssi.

Kilpailuun lähetettiin tällä kertaa 67 tekstiä yhtä monelta kirjoittajalta. Mukana oli jälleen useamman kirjoittajan yhteistyönä tekemiä novelleja, ja kirjoittajia jotka osallistuivat useammalla kuin yhdellä tekstillä.

Kisan tuomariston muodostivat Noviisi 2017:ssä sijoittuneet kirjoittajat Pihla Tammisto ja Henrik Åkerberg sekä kirjailijat Katri Alatalo ja Hannu Rajaniemi.

Tapahtumat

Finncon 2020

Koronapandemian vuoksi scifi- ja fantasiatapahtuma Finncon 2020:n sijaan järjestettiin Virtuaali-Finncon 2020 10.-12.7.2020. TSFS piti yhdessä Tutkan kanssa virtuaalista myyntipöytää, jossa myytiin yhdistysten julkaisemia kirjoja sekä oheistuotteita, kuten pinssejä. Lisäksi Finnconin yksinä ohjelmanumeroina olivat Tutkan ja TSFS:n yhdessä tuottamat Atoroxin ja Novan palkintojenjaot.

Turun Kirjamessut

TSFS on osallistunut vuosittain Turun kirjamessuille, ja vuonna 2020 oli tarkoitus olla entiseen tapaan mukana. Pandemiatilanteen vuoksi kirjamessut kuitenkin siirrettiin vuoden päähän, ja TSFS:llä on näin ollen varattuna osasto vuodelle 2021.

TSFS:n organisoima Turun sf/f-fandomin yhteisosasto on ollut mukana Turun kirjamessuilla lähes niiden historian alusta lähtien. Kirjamessut ovat seuralle merkittävä tapahtuma myös jäsenrekrytoinnin ja varainhankinnan kannalta. Toteutumattomat kirjamessut tuottivat suuren loven TSFS:n varainhankintaan, ja osastoon käytetyt rahat tuottavat vastineensa vasta, kun kirjamessut päästään taas järjestämään.

Varjomafia ja elokuvailtatoiminta

TSFS:n ja Tutkan yhteinen Varjomafia on kaikille avoin viikoittainen scifi- ja fantasiahenkinen keskusteluilta Terrakodilla. Vuosien saatossa Varjomafiasta on muodostunut merkittävä kanava etenkin nuorempien harrastajien mukaan tulolle Terrakodin toimintaan. Koska Varjomafiat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia, yhdistystoiminnan on sen kautta löytänyt myös moni sellainen, joka ei koe baari-iltoja omakseen.

Vuoden 2020 poikkeusoloissa Varjomafian toiminta jatkui katkeamattomana virtuaalisessa muodossa Discordissa, jolloin mukaan pääsi moni sellainenkin, joka ei etäisyyden vuoksi ole voinut osallistua. Kesällä pandemiatilanteen ollessa parempi järjestettiin myös Aurinkovarjomafioita, eli kokoonnuttiin väljästi ulkotiloihin piknik-hengessä. Ilmojen viiletessä jäsenistöön laitettiin liikettä Aurajokirannan ikonisissa maisemissa lenkkimuotoisen Varjomafian muodossa. Talven tullessa palattiin virtuaali-Varjomafioihin.

Yksi yhdistyksen perinteistä ovat myös Tutkan kanssa yhteiset Varjomafia-elokuvaillat, jotka järjestettiin vuonna 2020 virtuaalisina. "Varjisleffa"-nimekkeellä kulkevissa elokuvailloissa katsottiin seitsemän elokuvaa, mikä on aiempaa enemmän ja jäsenistötoiveita pyrittiin ottamaan enenevissä määrin huomioon. Ideana elokuvailloissa on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, ja hyödyksi käytettiin ensimmäistä kertaa Yle Areena -palvelun monipuolista elokuvatarjontaa.

Tämän lisäksi yhdistys järjesti vuonna 2020 halloweenin juhlistusta tukeneen erillisen elokuvamaratonin, jonka teemana oli tällä kertaa enkelit ja demonit vastajulkaistun Spinin teemaa noudatellen. Maraton järjestettiin turvaväleistä huolehtien yliopiston tiloissa Quantumin auditoriossa, ja elokuvina olivat Constantine (2005) ja Dogma (1999).

Sarjamaratonit jatkuivat myös vuonna 2020. Viikonlopun mittaisen sarjamaratonin ideana on katsoa joukolla jonkin tuoreen tai jo klassikoksi muodostuneen sf/f-sarjan yksi tai useampi tuotantokausi. Helmikuussa katsottiin His Dark Materials -sarjan ensimmäinen tuotantokausi Terrakodilla, syksyllä klassikkona Dyyni-minisarja Quantumin auditoriossa.

Muu toiminta

TSFS:n toimintaan vaikutti oleellisesti maailmanlaajuinen koronaepidemia, jonka myötä maaliskuusta 2020 alkaen kasvokkain tapahtuva sosiaalinen toiminta vähentyi merkittävästi. TSFS pyrki toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan hallituksen ohjeita. Toimintaa uudistettiin niin, että valtaosa siitä siirtyi virtuaaliseksi, ja niissä tapahtumissa, jotka rajoitteiden ollessa lievempiä pystyttiin järjestämään kasvotusten, pidettiin huolta turvallisuudesta esimerkiksi turvavälein ja hygienian merkityksestä muistuttamalla. TSFS:n toiminta oli lukuisille jäsenille tärkeä henkireikä muutoin yksinäisenä eristäytymisaikana.

Yhdistys järjesti alkuvuodesta 2020 Tutkan kanssa kahdet kahvi- ja pullamyyjäiset. Myyjäisillä on ollut merkittävä rooli TSFS:n toiminnassa, ja se, ettei myyjäistoimintaa voitu useammin järjestää, vaikutti negatiivisesti TSFS:n tuloihin.

Turun pääkirjastolla pyörinyt spefilukupiiri joutui tauolle maaliskuusta heinäkuuhun kirjastojen ollessa suljettuna. Keväälle valitut kirjat saatiin kuitenkin käsiteltyä syksyn tapaamiskerroilla. Spefilukupiiri yhteistyössä pääkirjaston kanssa päätettiin lopettaa maailmantilanteen ja vähentyneen suosion myötä. Vuosien saatossa piirissä luettiin tuoreita spefiromaaneja genrerajoihin takertumatta ja rennossa hengessä. Päävetäjänä oli koko piirin historian ajan Pasi Karppanen.

Kirjastosulun aikana pidettiin kolmiosainen etälukupiiri, jossa tarkoituksena oli valita omasta hyllystä jokin sovittuun teemaan liittyvä teos ja keskustella siitä virtuaalitapaamisessa. Kahden ensimmäisen tapaamisen teemoina olivat science fiction ja tietokirjallisuus. Piiri huipentui fantasiateemaiseen kirjapiknikkiin Kupittaanpuistossa.

Syksyllä 2020 seura järjesti viidettä kertaa Divarikierroksen. Tapahtuman tavoitteena oli tutustuttaa jäsenistö paremmin Turun antikvariaatteihin ja se on pienimuotoisuudestaan huolimatta pidetty jäsenistön keskuudessa.

Marraskuussa 2020 järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalinen seminaari Maailmanrakennusiltama, jossa neljä erilaista esitystä johdatti kuulijat fiktiivisen maailman kehittelyn saloihin. Maailmanrakennusiltamasta pidettiin ja jäsenistö toivoi sille myös jatkoa.

Toinen uusi toimintamuoto oli Kuunnelmapiiri, jota ehdittiin pitää loppuvuodesta 2020 kaksi kertaa. Kuunnelmapiirissä sukellettiin Yle Areenan scifikuunnelmien pariin ja aloitettiin pidempänä projektina Ursula K. Le Guinin klassikkoteoksesta Pimeyden vasen käsi tehty viisiosainen kuunnelma. Sen ohella kuunneltiin erilaisia lyhyempiä arkistojen helmiä.

Vuonna 2020 kustannustoiminta jatkui yhteistyössä Tutkan kanssa viidettä vuotta. Yhdistys julkaisi vuoden aikana sarjassaan viidennen Nova-antologian, joka sisälsi vuoden 2018 Nova-kirjoituskilpailun kymmenen parhaiten sijoittunutta novellia. Antologian kunniaksi TSFS aloitti joulukuussa uudenlaisen lukupiirin, jossa luetaan antologiasta 2-3 novellia kerran kuussa järjestettäviin virtuaalitapaamisiin.

Talous

Seuran talous toimii voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Saadut tulot käytetään seuran toimintaan ja Spin-lehden julkaisemiseen. Talous perustui vuonna 2020 jäsenmaksuihin, varainhankintaan ja avustuksiin, mutta koronapandemian vuoksi tappiota tuli yli 1200 €.

Tappion syntyyn vaikuttivat etenkin jokavuotisen Finnconin pito etätapahtumana ja Turun kirjamessujen siirtäminen vuodella, jolloin myyntiä ei tullut tavanomaiseen tapaan. Viime vuosina olennaiseksi varainhankintakeinoksi muodostuneita pullamyyjäisiä ehdittiin järjestää ennen koronarajoituksia vain kahdet. Sarjassaan viidennen Nova 2018 -antologian teettäminen aiheutti omat kustannuksensa. Seura sai kuitenkin joitain tuloja myymällä rintanappeja, antologioitaan ja Spin-lehden numeroita mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi virtuaali-Finnconissa.

Viime vuodelle osui myös TSFS:n suuri mutta vääjäämätön investointi tilata viisi seuraavaa Atorox-kilpailun palkintopatsasta keraamikolta. Yhdistys sai tarkoitusta varten Turun kaupungin erityisavustuksen 375 €, joka kattaa puolet patsaiden yhteiskuluista 750 €. Koska kaikkia palkintopatsaita ei osteta kerralla, kulut jakautuvat usealle vuodelle, mikä keventää seuran taloudellista taakkaa ja antaa aikaa muiden avustusten hakemiseen.

Vuonna 2020 yhdistyksen tulopohja poikkesikin huomattavasti aiemmista vuosista, kun sen suurimpia tulonlähteitä olivat jäsenmaksujen (32 %) jälkeen lahjoitukset (19 %), julkaisutuotot (16 %), avustukset (11 %) ja Spinin mainostulot (9 %). Isoimmat menot sen sijaan syntyivät odotetusti toimiston vuokrasta (21 %), julkaisukuluista (17 %), kilpailujen palkintokuluista (15 %), Spinin painokuluista (14 %) ja kirjamessuosaston kuluista (11 %).

Jäsenmaksutulot on saatu pidettyä samalla tasolla muutamat viime vuodet, vaikka etenkin 2020 uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan oli vaikeaa. Vaikka Terrakoti-toimistoa ei voitu käyttää tapahtumien järjestämiseen, siitä kuitenkin maksettiin täysi vuokra.

Jäsenmaksuilla yhdistys kattaa perustoimintansa, eli kaiken toimintansa pois lukien Spinin julkaisemisen. Jäsenmaksutulojen vakauteen onkin pyrittävä, sillä vuonna 2019 varsinaisen toiminnan osuus tuotti jälleen tappiota noin tuhat euroa. Tämä johtui muun muassa siitä, ettei julkaisutoiminta tuottanut yhtä hyvin kuin vuonna 2018, jolloin seura julkaisi uusia kirjoja yhteistyössä Tutkan kanssa.

Yhdistys tekee arvokasta kulttuurityötään nykytilanteen haasteellisuudesta huolimatta, ja toiminnan käynnissä pitäminen pohjaa tällä hetkellä yhdistyksen saamiin avustuksiin ja sen aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Tulojen kaventuminen tuo haasteita mm. Terrakodin vuokran maksamiseen ja jäsenille suunnatun Spin-lehden tuottamiseen. Paikan päällä pidettävien tapahtumien peruuntuessa on avustusten saaminen edellytys TSFS:n toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.