Untitled Document

Turun Science Fiction Seura ry:n
toimintakertomus vuodelta 2018

Hyväksytty kevätkokouksessa 17.03.2019

 

Yhdistyksen tavoite

Turun Science Fiction Seura ry. (TSFS) on vuonna 1976 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää science fiction- ja fantasiakulttuurin (sf/f) tuntemusta, erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista, korkeatasoisen vieraskielisen alan kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi sekä edistää alan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, osallistuu erilaisiin tapahtumiin, järjestää kirjoituskilpailuja, jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille, julkaisee jäsenlehteä ja ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa.


Hallinto

Turun Science Fiction Seura ry:n hallituksen muodostivat vuonna 2018 Juhani Mönkkönen (puheenjohtaja, kortistovastaava, www-vastaava, Finncon-yhdistys ry. -yhteyshenkilö), Pasi Karppanen (varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, kustannusvastaava, kirjamessuvastaava, videoiltavastaava), Katja Juusela (sihteeri, kirjasto-, postitus- ja toimistovastaava), Anna Mattila (Spinin päätoimittaja, Atorox-vastaava) ja Tiia Rytkönen (projektivastaava).

Tämän lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat Leila Paananen (Spinin arkistovastaava), Antti Kautiainen (toiminnantarkastaja) ja Taru Hyvönen (varatoiminnantarkastaja, Nova-sihteeri). Hallituksen apuna työskenteli myös Spin-lehden toimituskunta, joka kokoontui jokaisen numeron suunnittelua varten.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yleiskokouksia järjestettiin kaksi: kevätkokous 8.4. ja syyskokous 25.11. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Vuonna 2018 yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa. Nuorisojäsenmaksu oli 7 euroa, ja se sisältää kaikki jäsenedut. Spinitön jäsenyys, joka sisältää kaikki jäsenedut lukuun ottamatta jäsenlehti Spiniä, oli 5 euroa. Myös perhejäsenyyden hinta oli 5 euroa. Spinin pystyi tilaamaan myös ilman jäsenyyttä. Hinta oli tällöin 22 euroa. Kannatusjäsenyyden hinta oli 100 euroa, eikä se sisällä varsinaisia jäsenetuja.

Vuoden 2018 lopussa seuralla oli 83 varsinaista jäsentä, 5 hallituksen jäsentä, 2 kunniajäsentä, 3 nuorisojäsentä ja 9 perhejäsentä. Uudeksi kunniajäseneksi valittiin vuonna 2018 pitkäaikainen hallituslainen ja yhdistysaktiivi Leila Paananen, kun hän luopui hallitusvastuusta. Spinitön jäsenyys -kategoriaan kuuluvia oli 10 kpl. Kannatusjäseniä ei ollut.

Seuran jäsenet saivat vuonna 2018 jäsenalennuksia seuraavista turkulaisista liikkeistä: Alfa Antikva, Antikvariaatti Omituiset opukset, Brahen antikvariaatti, Carnevalia, Cosmic Comic Café, Fantasiapelit, Peltolan antikvariaatti, Sotakone Miniatures, Turun Elokuvadivari ja Turun Sarjakuvakauppa.

TSFS:n tiedotuksessa korostuivat sähköiset yhteydenpitokanavat. Tiedotus hoidettiin seuran sähköpostilistan, verkkosivujen sekä Facebookin ja Terrakoti.net-portaalissa sijaitsevan foorumin avulla. Spiniä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan, milloin ilmestymisaikataulu salli sen.


Seurayhteistyö

TSFS:llä on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Yo-taloilla vuodesta 2000 lähtien. Nykyiset toimitilat sijaitsevat Yo-talo B:ssä osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4-6 B. TSFS on yksi kolmesta suurimmasta vuokranmaksajasta, sekä yksi neljästä Terrakodin yhteydessä olevien varastotilojen käyttäjästä.

Terrakodin muodostavat tällä hetkellä TSFS:n ohella Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry (Tutka), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä ry, Turun anime- ja mangaseura Senpai ry, Academic Nintendo Club ry (ANC) ja Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI).

Terrakodilla pidetään kolmesti viikossa kaikille avoin päivystys, jossa voi käydä esimerkiksi tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa lehtiä ja kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia sf/f-harrastajia. TSFS osallistuu päivystyksiin torstaisin, minkä lisäksi Terrakodilla on lukuisia yhteistapahtumia.

TSFS:llä ja Tutkalla on yhteinen Terrakodilla sijaitseva kirjasto, jonka laajuus on yli tuhat teosta ja joka sisältää kotimaista ja ulkomaista tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kirjastoa kasvatetaan kustantajilta saatavin arvostelukirjoin, lahjoituksin ja hankinnoin. Kokoelmiin päätyvät myös lehtivaihdolla hankitut sf/f-lehdet sekä seurojen tilaamat lehdet.

TSFS tekee paljon muutakin yhteistyötä Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat muun muassa jakavat toimiston päivystysvuorot. Seuroilla on myös yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä, ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on olemassa myös englanninkielinen versio. Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä.

Syyskuun alussa TSFS oli jälleen mukana Terrakodilla järjestetyissä avointen ovien päivissä. Turun yliopiston ylioppilaskunnan avajaiskarnevaalien yhteydessä järjestetyn kolmipäiväisen tapahtuman aikana tehtiin Terrakoti-seurojen toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja rekrytoitiin seuroihin jäseniä. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Study In Turku -messuilla.

Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokousten pitäminen aloitettiin syksyllä 2013, ja niiden tavoite on parantaa kuuden seuran välistä yhteistyötä. Vuonna 2015 alkunsa saanut kaikkien seurojen hallitusten yhteinen tapaaminen järjestettiin nyt neljättä kertaa. Tapaamisessa esiteltiin seurojen tulevaa toimintaa sekä tarjottiin eri hallitusten jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppishylly, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. Vuonna 2017 se laajeni myös B-talon osakuntakäytävään, jotta myytävät kirjat tavoittaisivat useampia potentiaalisia asiakkaita. Samassa yhteydessä sijaitsee julkinen kirjakierrätyshylly.

Toimisto on myös seuran kokoustila, jossa suurin osa vuoden 2018 kokouksista ja muista tilaisuuksista pidettiin. Tila on ahkerassa käytössä, ja välillä yhdistysten on jopa ollut vaikeuksia löytää sen kalenterista vapaita aikoja kokouksilleen ja tapahtumilleen.

Terrakodista onkin muotoutunut turkulaisten sf/f-, anime- sekä rooli- ja videopeliharrastajien yhteinen olohuone, jonka merkitystä harrastajayhteisölle ei voi liiaksi korostaa. Toimitila on TSFS:n ja muiden Terrakoti-seurojen sujuvan ja monipuolisen toiminnan edellytys.

Seura onin yhteydessä muihin alan yhdistyksiin ja harrastajiin ympäri Suomea, ja sillä oli edustajia sf/f-seurojen kansallisessa yhteistyökokouksessa, joka järjestettiin maaliskuussa Tampereella. Kokouksessa seura sai esitellä toimintaansa ja projektejaan sekä kuulla muiden seurojen suunnitelmista. Elokuussa TSFS puolestaan otti osaa Tampereella järjestettyyn sf/f-seurojen kesätapaamiseen Viikinsaaressa.


Spin

Spin on TSFS:n julkaisema, vuodesta 1977 ilmestynyt Suomen vanhin sf/f-lehti. Lehden sisältöön kuuluu muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia sf/f-novelleja sekä arvosteluja ja artikkeleita kirjoista, elokuvista, sarjakuvista ja muista sf/f-kenttään liittyvistä asioista.

Vuonna 2018 Spinin päätoimittaja oli Anna Mattila. Lehden taittajana ja toimitussihteerinä toimi Pasi Karppanen. Lisäksi Spinillä oli vakituinen toimituskunta, jonka kesken lehden tekemisen vastuualueet jaettiin. Spinillä oli käytössään myös joukko vapaaehtoisia kirjoittajia, kääntäjiä ja kuvittajia.

Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Spin ilmestyi vuonna 2018 vain kaksi kertaa. Lehden painopaikka oli turkulainen X-Copy Oy. Spinin 1/2018 painosmäärä oli 200 kpl (48 sivua) ja 2/2018 170 kpl (44 sivua).

Vuonna 2018 Spinissä julkaistiin turkulaisten harrastajien kirjoituksia science fictionista ja fantasiasta, juttu Turussa kesällä järjestetystä Finnconista sekä ennen julkaisemattomia kotimaisia alan novelleja. Lehdessä 1/2018 julkaistiin myös käännösnovellina D. K. Lattan Ajanlaskua ikuisuuden tuolla puolen. Lehdelle tarjottiin runsaasti muitakin novelleja käännettäväksi, mutta niiden julkaiseminen ei ollut mahdollista taloudellisista syistä.

Myös irtonumeroiden tilaaminen suoraan seuralta oli mahdollista. Lehteä myytiin lisäksi tapahtumissa, muun muassa Turun kirjamessuilla ja Finnconissa. Vuonna 2018 Spinillä oli 6 tilaajaa, valtaosa kirjastoja. Tämän lisäksi lehti postitettiin jäsenetuihin sisältyvänä seuran jäsenille.

Spinillä on TSFS:n verkkosivuilla arkisto, joka sisältää kaikkien lehden numeroiden sisältötiedot sen historian alusta lähtien. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa arkistoon kootaan parhaiten aikaa kestäneitä Spinissä vuosien varrella julkaistuja artikkeleita sekä osuuksia myös uudemmista numeroista lehdestä kiinnostuneille. Tämän lisäksi arkiston tarkoitus on luonnollisesti olla avuksi niille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan yhdistykseltä lehden vanhoja numeroita.


Kirjoituskilpailut ja tunnustukset

Science fictionin, fantasian ja muun spekulatiivisen fiktion edistämiseen vihkiytyneenä seurana TSFS järjestää vuosittain Nova-kirjoituskilpailun sekä palkitsee parhaan edellisenä vuonna julkaistun novellin Atorox-palkinnolla. Tämän lisäksi yhdistys on kuulunut vuodesta 2011 Novan nuoremman sisaruksen eli Noviisi-kirjoituskilpailun järjestäjiin. Kilpailujen ja palkinnon myöntämisen tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä suomalaiselle sf/f-kirjallisuudelle sekä haastaa ja innostaa alan kirjoittajia.

Atorox 2018

Atorox on TSFS:n vuodesta 1983 jakama kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään parhaalle edellisenä vuonna julkaistulle kotimaiselle sf/f-novellille. Palkinto on nimetty nimimerkki Outsiderin (Aarne Haapakoski, 1904–1961) Atorox-robottihahmon mukaan. Atorox on maamme vanhin tieteiskirjallisuuspalkinto ja se on erittäin arvostettu suomalaisten tieteis- ja fantasiakirjoittajien parissa. Voittaja valitaan äänestyksellä, johon kuka tahansa voi osallistua.

Atoroxin esiraati, johon kuuluivat vuonna 2018 Suvi Allén, Alisa Kelloniemi, Leila Paananen ja Nadja Sokura, luki kilpailua varten kaikki edellisenä vuonna ilmestyneet sf/f-novellit. Vuonna 2018 Anna Mattila jatkoi Nadja Sokuran työtä Atorox-äänestyksen organisoijana.

Esiraati ja yleisö valitsivat lopulliselle äänestyslistalle 23 novellia, joista seurojen ja muiden vastaavien tahojen nimeämät raadit ja yksityishenkilöt valitsivat voittajan. Atorox-äänestykseen ilmoittautui 80 henkilöä ja lopulliseen äänestykseen osallistui 62 henkilöä; äänestäjämäärä nousi jonkin verran edellisvuodesta.

Palkinnonjakotilaisuus pidettiin Finncon-tapahtumassa 15.7. Atorox-palkinnon voitti Jenny Kangasvuon novelli Musta otsa, toiselle sijalle tuli Emma Keski-Kuhan Mansikkakakku ja kolmanneksi Terhi Tarkiaisen Muistot putoilevat meistä. Spinissä 1/2018 julkaistu Marko Järvisen Nova 2016 -voittajanovelli Sinisen oven takana tuli 8. sijalle.

Voittajanovellin kirjoittajalle annettiin savesta poltettu Atorox-robotin pää, jonka on valmistanut taiteilija Outi Kurkijärvi.

Nova- ja Noviisi-kirjoituskilpailut

Nova on valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka TSFS on järjestänyt vuosittain yhdessä Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) kanssa vuodesta 2000 lähtien. Kyseessä on palautteellinen sf/f-novellinkirjoituskilpailu, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä. Kisa on tarkoitettu kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta.

Jo yhdeksättätoista kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yhteensä 134 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Samuli Antila, vuoden 2016 Nova-voittaja Marko Järvinen, kirjailija Mia Myllymäki, Kosmoskynä-lehden päätoimittaja Toni Saarinen sekä sf-kirjoittaja Reetta Vuokko-Syrjänen. Kilpailun tulokset julkistettiin Turussa Finncon-tapahtumassa 15.7.2018.

Kilpailun voittajaksi ylsi turkulainen Jasmin Kuusela novellilla Parveke taivaan laidalla, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 2/2018. Toisen sijan jakoivat Milka Hakkarainen novellillaan Kumskin lapset ja Kaj Syrjänen novellillaan Lajinsa ainoa.

Vuonna 2018 Nova-sihteerin tehtävissä aloitti Taru Hyvönen, joka korvasi kisan aiemman, pitkäaikaisen sihteerin Leila Paanasen. Kilpailun jälkeen sääntöjä myös tarkennettiin niin, etteivät toimitsijoiden perheenjäsenet voi enää osallistua kilpailuun.

Toinen TSFS:n toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä TSFS, Tutka ja Stk. Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2019.


Tapahtumat

Vuonna 2018 seura edusti monissa eri tapahtumissa ja kertoi kiinnostuneille toiminnastaan. TSFS oli muiden Terrakoti-seurojen kanssa rekrytoimassa uusia jäseniä syyskuussa pitämällä toimistolla Turun yliopiston avajaiskarnevaalien yhteydessä kolme päivää avoimia ovia. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Study In Turku -messuilla.

Finncon 2018

Kesällä TSFS oli yhteistyötahona Turussa 14.-15.7. järjestetylle Finncon 2018 -tapahtumalle, jonka pääjärjestäjänä toimi Tutka. Finncon on Suomen suurin vuosittainen sf/f-tapahtuma, ja se järjestetään vuorovuosin eri kaupungeissa. Vuonna 2018 tapahtuma järjestettiin Turun yliopiston tiloissa, ja se houkutteli paikalle noin 3 000 kävijää.

Tapahtumalla oli kaksi kirjailijakunniavierasta, eteläafrikkalainen Lauren Beukes ja suomenruotsalainen Maria Turtschaninoff. Tutkijakunniavieraana oli Helsingin yliopiston dosentti Merja Polvinen. Polvisella oli merkittävä rooli erityisesti osana tapahtuman laajaa akateemista ohjelmaa ja tutkijatapaamista, jotka järjestettiin yhteistyössä Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n (Finfar) kanssa.

Tapahtuma käsitti viikonlopun aikana yli 130 tuntia ohjelmaa, ja sitä pitämässä oli noin 140 esiintyjää. Ohjelmatarjontaa oli kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja myös tapahtuman tiedotus toteutui kolmikielisempänä kuin minkään tähänastisen Finnconin. Tapahtuman muun ohjelman yhteydessä järjestettiin Finfarin organisoiman akateemisen ohjelman lisäksi myös Stk:n kirjoittajaperjantai 13.7.

Finncon 2018 järjestettiin Turun yliopiston tiloissa Agorassa, Naturassa ja Quantumissa. Lauantainen illanvietto pidettiin Panimoravintola Koulussa, ja työntekijöiden ja esiintyjien kiitosjuhla TYYn saunalla, Osakuntasalissa ja Terrakodilla. TYY mahdollisti tilojen saamisen tapahtuman käyttöön. Tapahtuman järjestämistä tukivat TYYn lisäksi Otavan Kirjasäätiö, Taiteen edistämiskeskus, Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska kulturfonden ja Maa ja Ilma ry.

TSFS:llä oli tapahtumassa Tutkan kanssa yhteinen myynti- ja esittelypöytä Finnconin infopöydän yhteydessä. Lisäksi tapahtumassa jaettiin perinteisesti Atorox- ja Nova-palkinnot. TSFS:n hallituksen jäsenet olivat pitkään mukana tapahtuman järjestelyissä, joten seuran resurssit olivat rajalliset muun toiminnan järjestämiseen. Tapahtuman myötä turkulainen fandom sai kuitenkin kiitettävästi näkyvyyttä niin paikallisessa kuin kansallisessakin mediassa.

Turun kirjamessut

Finnconin ohella TSFS:n ja Tutkan suurimpiin vuosittaisiin ponnistuksiin tapahtumajärjestämisen saralla kuului osallistuminen syksyisille Turun kirjamessuille. TSFS:llä ja Tutkalla oli messuilla nimeä Scifi ja fantasia Turussa kantava yhteisosasto, joka esitteli paikallisen sf/f-harrastamisen kirjoa.

Osasto oli jälleen erittäin suosittu messukävijöiden parissa ja oleellinen yhdistysten näkyvyyden kannalta. Osaston sohvanurkkaus ja ilmainen kahvi- ja teetarjoilu olivat jälleen suosiossa, ja kävijät palasivat osastolle useampaan otteeseen.

Tekijävierailut palasivat tänä vuonna osaston ohjelmaan. Niiden ideana on tarjota kävijöille mahdollisuus jutustella vieraiden kanssa kahvikupin ääressä rennossa ilmapiirissä sekä pyytää näiden teoksiin signeerauksia. Tänä vuonna osastolla vierailivat kirjailijat Magdalena Hai, Heikki Kännö, Anne Leinonen, Olli Lönnberg, J.S. Meresmaa, Johanna Sinisalo ja Terhi Tarkiainen sekä elokuvaohjaaja Timo Vuorensola.

TSFS:n organisoima fandomin yhteisosasto on ollut mukana Turun kirjamessuilla lähes niiden historian alusta lähtien. Kirjamessut ovat seuralle merkittävä tapahtuma myös jäsenrekrytoinnin ja varainhankinnan kannalta. Nousseiden messukulujen kuten osaston paikanvuokran vuoksi tapahtumalla ei kuitenkaan ole enää taloudellisesti samanlaista merkitystä, ja seuran onkin punnittava osallistumisen mielekkyyttä jatkossa.


Varjomafia ja elokuvailtatoiminta

Varjomafia on Terrakodilla vuodesta 2005 järjestetty kaikille avoin scifi- ja fantasiahenkinen keskusteluilta. Viikoittain kokoontuva Varjomafia käynnistyi alun perin Stk:n ja Tutkan toimintana, mutta syksyllä 2012 TSFS:stä tuli sen toinen järjestäjä Stk:n tilalle. Vuonna 2018 Varjomafia juhlikin kolmattatoista ikävuottaan.

Vuosien saatossa Varjomafiasta on muodostunut merkittävä kanava etenkin nuorempien harrastajien mukaan tulolle Terrakodin toimintaan. Yhdistystoiminnan on sen kautta löytänyt myös moni sellainen, jolle baari-illat eivät sovellu. Varjomafioissa eri seurojen jäsenet niin ikään tapaavat toisiaan, ja projekteja on helppo suunnitella.

Yksi yhdistyksen perinteistä ovat myös vuonna 2006 käynnistyneet Varjomafia-elokuvaillat. "Varjisleffa"-nimekkeellä nykyisin kulkevia iltoja järjestettiin vuonna 2018 neljä kappaletta. Ideana elokuvailloissa on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, joiden kohdalla monella saattaa olla aukko sivistyksessä. Vuonna 2017 illoissa siirryttiin siihen, että yhden sijasta kullakin kertaa katsottiin kaksi elokuvaa, joilla oli yhdistävä teema.

Tämän lisäksi yhdistys järjesti vuonna 2018 halloweenin juhlistusta tukeneen erillisen elokuvamaratonin, jonka teemana olivat tällä kertaa noidat. Elokuvina nähtiin ruotsalainen Häxan (1922), Angel Heart (1987) ja The Craft (1996).

Vuonna 2017 alkanut uusi toimintamuoto, sarjamaratonit, jatkui myös vuonna 2018. Viikonlopun mittaisen sarjamaratonin ideana on katsoa joukolla jonkin tuoreen tai jo klassikoksi muodostuneen sf/f-sarjan yksi tai useampi tuotantokausi. Keväällä 2018 katsottiin ensimmäinen kausi sarjasta American Gods sekä 1960-luvun lopun Prisoner, syksyllä Dirk Gentlyn holistinen etsivätoimisto -sarjan brittiversio ja amerikkalaisversion ensimmäinen kausi.

Toinen vuonna 2017 aloitetuista toimintamuodoista, joita jatkettiin myös vuonna 2018, oli elokuvaekskursiot kiinnostaviin sf/f-elokuvauutuuksiin tai erikoisnäytöksiin. Vuonna 2018 näitä jäsenille suunnattuja ekskursioita järjestettiin kaksi, 2001: A Space Odyssey -elokuvan 50-vuotisjuhlanäytökseen ja elokuvaan Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset.

 

Muu toiminta

Viime vuosina TSFS on panostanut uusien paikallisten toimintamuotojen luomiseen niitä jäseniä tai seuran toiminnasta potentiaalisesti kiinnostuneita varten, joille seuran lehti tai sen harjoittama muu toiminta ei ole kyllin houkuttelevaa.

Turun pääkirjastolla on pyörinyt vuodesta 2013 spefilukupiiri, jossa on luettu niin scifiä, fantasiaa kuin kauhuakin genrerajoihin takertumatta. Vuonna 2014 TSFS:stä tuli toinen lukupiirin järjestäjistä. Lukupiiri keskittyy alan uutuuksiin ja kokoontuu kerran kuussa Turun pääkirjaston Ideahuoneessa Café Siriuksen yläkerrassa. Vuonna 2018 lukupiirin toiminta jatkui aktiivisena. Lukupiirin vetäjänä on sen alusta asti toiminut Pasi Karppanen ja vuonna 2018 varavetäjänä aloitti Tiia Rytkönen.

Vuonna 2014 niin ikään käynnistyi yhdistyksen oma spefikirjoittajapiiri. Kirjoittajien
väliseen palautteenantoon tarkoitettu piiri on maksuton ja kaikille spekulatiivisen
fiktion kirjoittajille avoin. Vuoden lopussa kirjoittajapiiri päätettiin laittaa virallisesti tauolle, sillä tällä hetkellä yhdistyksen toiminnassa ei ole mukana kylliksi aktiivisesti kirjoittavia, jotta toimintamuodon käynnissä pitäminen olisi mielekästä.

Syyskuussa 2018 seura järjesti neljättä kertaa Divarikierroksen. Tapahtuman tavoitteena oli tutustuttaa jäsenistö paremmin Turun antikvariaatteihin. Syksyisen lauantain aikana tutustuttiin viiteen alueen antikvariaattiseen kirjakauppaan ja kierrätettyä tavaraa myyvään liikkeeseen.

Yhdistys järjesti vuoden 2018 aikana Tutkan kanssa viidet kahvi- ja pullamyyjäiset. Myyjäiset ovat nousseet viime vuosien kuluessa merkittävään rooliin TSFS:n toiminnassa ja ne muodostavat yhdistykselle myös merkittävän tulonlähteen.

Vuonna 2018 jatkettiin yhteistyössä Tutkan kanssa vuonna 2016 aloitettua kustannustoimintaa. Yhdistys julkaisi vuoden aikana sarjassaan kolmannen Nova-antologian, joka sisälsi vuoden 2016 Nova-kirjoituskilpailun kymmenen parhaiten sijoittunutta novellia. Lisäksi saatiin päätökseen kaksi pidempiaikaisempaa julkaisuprojektia.

Näistä ensimmäinen oli Genreblender-kilpailun satoon perustuva antologia. Kilpailussa haettiin tekstejä, jotka yhdistävät kahta erilaista populaarikirjallisuuden lajityyppiä uudeksi ja omaperäiseksi kokonaisuudeksi. Kilpailun deadline oli lokakuussa 2016 ja sen tulokset julkistettiin maaliskuussa 2017.

Genreblender-antologiahanke eteni vuoden 2018 aikana, ja tekstejä hiottiin julkaisukuntoon yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Teoksessa ilmestyi 13 kisan tekstiä, ja se julkaistiin Finncon-tapahtumassa heinäkuussa 2018.

Toinen projekteista kantoi nimeä Valitut: Suomen presidenttien salainen historia. Nimensä mukaisesti se kokosi yksiin kansiin kaksitoista spekulatiivista fiktiota edustavaa novellia, joista kukin keskittyy yhteen Suomen presidenttiin. Antologia koottiin kutsuperiaatteella, ja siihen pyydettiin kirjoittajiksi maamme eturivin sf/f-kirjoittajia.

Etenkin Valitut-antologia keräsi ilmestymisensä jälkeen runsaasti kiitosta. Myös sen myynti on ollut hyvä, ja antologiasta otettiin vuoden aikana kolme painosta. Teos niin ikään lahjoitettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen rouva Jenni Haukiolle.

 

Talous

Seuran talous toimii voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Saadut tulot käytetään seuran toimintaan ja Spin-lehden julkaisemiseen. Talous perustui vuonna 2018 jäsenmaksuihin ja varainhankintaan. Seura harjoitti varainhankintaa muun muassa järjestämällä pullamyyjäisiä sekä myymällä rintanappeja ja Spin-lehden numeroita eri tapahtumissa.

Seuralla oli tilitapahtumia vuoden 2018 tilikauden aikana 258 kappaletta. Tämä on vain alle kymmenen vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin tilitapahtumia oli enemmän kuin kertaakaan aiemmin viimeisen kahdeksan vuoden aikana, mikäli tarkastellaan vuosia jolloin seura ei ole järjestänyt isompaa pääsymaksullista tapahtumaa. Tilitapahtumien määrän nousun yhtenä selittäjänä ovat yhdistyksen vuonna 2017 aloittamat elokuvaekskursiot ja ylipäätään toiminnan kirjon laajeneminen.

Vuosia oleellisen osan yhdistyksen budjetista muodosti opetus- ja kulttuuriministeriöltä Spin-lehteä varten saatu avustus, joka oli viimeiset vuodet suuruudeltaan 1700 euroa. Vaikka summa oli vain kymmenesosa verrattuna isoimpien suomalaisten sf/f-julkaisujen saamaan tukeen, mahdollisti se suuressa määrin lehden julkaisemisen.

Vuonna 2016 ministeriö kuitenkin tiukensi tuen jakamisperusteita, mikä merkitsee sitä, että Spin on jäänyt kokonaan tuen ulkopuolelle. Yhdistyksen oli tästä syystä vuonna 2016 pakko laskea Spinin ilmestymistahtia puoleen ja panostettava varainhankintaan. Sitä että yhdistyksen tilinpäätös oli nyt 357,73 €
voitollinen voikin pitää saavutuksena.

Vuonna 2018 yhdistyksen suurimpia voitonlähteitä olivat jäsenmaksut (32%), kustannustoiminta (16%), Spinin mainostuotot (12%), merkki- ja vaatemyynti (11%), myyjäistoiminta (10%) ja muut tuotot (9%). Isoimmat tappiot puolestaan muodostivat toimiston vuokra (29%), Spinin painatuskulut (25%), Nova (12%), Spinin postituskulut (9%) ja kirjamessukulut (9%).

Tarkasteltaessa tilinpäätöstä ja verrattaessa sitä aiempiin vuosiin positiivisin tilanne on jäsenmaksutulojen saralla. Ne on saatu pidettyä samalla tasolla muutamat viime vuodet, ja korkeammalla tasolla kuin vielä viisi vuotta sitten. Erityisen positiivista on, että edes Spinin laskeneella ilmestymistiheydellä ei ole ollut havaittavaa vaikutusta tähän.

Jäsenmaksuilla yhdistys kattaa perustoimintansa, eli kaiken toimintansa pois lukien Spinin julkaisemisen. Positiivista onkin, että varsinaisen toiminnan osuus, joka on viime vuodet tuottanut tappiota tuhannesta kahteen tuhanteen euroon, oli tappiolla vuonna 2018 ainoastaan noin neljäsataa euroa. Tästä voidaan kiittää suuressa määrin julkaisutoimintaa, etenkin mukanaoloa Tutkan julkaisuissa, sekä Finncon-yhdistykseltä saatua avustusta kirjamessukuluihin.

Nämä lisätulot riittivät nostamaan yhdistyksen perustoiminnan osalta parempaan tulokseen, siitäkin huolimatta, että esimerkiksi rintanappimyynti ja myyjäistoiminta tuottivat nyt vähemmän ja kirjoituskilpailukulut olivat normaalivuotta korkeammat. Huolestuttavaa on se, että nämä lisätulot ovat kausittaisia, eikä niiden varaan voi laskea tulevina vuosina.

Huolestuttava on myös kehitys Spin-lehden osalta. Kun ottaa huomioon lehden saaman kulttuurilehtiavustuksen, oli Spin yhdistykselle pitkään tulonlähde. Kaksi viimeistä vuotta lehti ei ole kuitenkaan enää tullut taloudellisesti omilleen, vaan tuottanut tappiota, jota oli vuonna 2018 jo lähemmäs viisisataa euroa. Merkittävä syy tälle ovat puoleen pudonneet lehden mainosmyyntitulot sekä se, ettei lehti vuodesta 2017 poiketen saanut minkäänlaista ulkopuolista tukea.

Ihanteellisessa tilanteessa yhdistyksen jäsenmaksutulojen ja varsinaisesta toiminnasta koituvien kulujen tulisi olla tasapainossa, ja Spinin tulla toimeen omillaan. Vuonna 2017 edellä mainitut olivatkin tasapainossa, mutta tuolloin Spinin ensimmäistä kertaa tekemä negatiivinen tulos painoi seuran tuloksen tappiolliseksi. Tilikaudella 2018 ensiksi mainitut olisivat tuottaneet hieman alle tuhat euroa voittoa, mutta Spinin entisestään laskenut tulos kulutti tästä suuren osan.

Toisaalta on muistettava, että ilman lehteä suurin osa jäsenistä ei maksaisi jäsenmaksua, joka puolestaan on edellytys yhdistyksen harjoittamalle muulle toiminnalle. Selvää joka tapauksessa on, että Spinille olisi löydettävä uusia tulonlähteitä tai saatava lehden talous muuten tasapainoon.

Yhdistys tekeekin tällä hetkellä arvokasta kulttuurityötään hyvin kapealla taloudellisella marginaalilla, ja toiminnan käynnissä pitäminen perustuu puhtaasti yhdistyksen aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Tästä syystä avustusten saaminen on edellytys TSFS:n toiminnan turvaamiseksi jatkossa.