Rekisteriseloste

1.1.2016

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

nimiTurun Science Fiction Seura ry
osoitec/o Terrakoti, Yo-talo B Rehtorinpellonkatu 4-6, 20500 TURKU
emailhallitus(ät)lists(piste)tsfs(piste)fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

nimiJuhani Mönkkönen
osoiteYo-kylä 19 A 11
puh0400 489 703
emailjuhemo(ät)utu.fi

Rekisterin nimi

Turun Science Fiction Seura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Lisäksi tietoja ylläpidetään Spin-lehden perille toimittamista, ja yksittäisten jäsenten tavoittamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenistä ylläpidetään seuraavia tietoja:

Lisäksi jäsenistä ylläpidetään jäsenyyttä ja jäsenmaksuja koskevia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin sisältämät tiedot ovat jäsenten itse ilmoittamia. (*)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu sähköisesti tiedostolle, jonka kopioita on vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Yhdistyksen jäsenet voivat kirjallisella tai suullisella pyynnöllä yhdistyksen hallitukselta pyytää nähtäväkseen omat tietonsa.

(*) = HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.